Waar blijft de nieuwe regering die wél een immigratiebeleid voert?  

Frentrop
Het Vrijheidsbeeld in de haven van New York, met op de achtergrond Ellis Island. Beeld: statueofliberty-cruises.com.

Op tal van plekken op de wereld proberen mensen elkaar om tal van redenen de hersens in te slaan. De verliezende partij moet om het vege lijf te redden dikwijls de benen nemen.

Bereikt die Ter Apel dan bekijkt de ChristenUnie deze vluchteling barmhartig aan de hand van de Bijbel. Haar levensbeschouwelijke tegenpool D66 bekijkt die vluchteling dan juridisch aan de hand van de wet en internationale verdragen. Beiden laten hem binnen. De vraag of de vluchteling een goed mens is, komt net zo min aan de orde als bij aanmelding voor het lidmaatschap van de ANWB.

Een bloeiende bedrijfstak

Impliciet wordt aangenomen dat wie een ‘slecht’ regime ontvlucht, wel aan de goede kant moet staan. Hoewel in veel gevallen als de strijd anders was afgelopen de partij die nu gevlucht is een dictatuur zou hebben gevormd en de dictators van nu vluchteling zouden zijn geworden. Onuitgesproken luidt de Nederlandse opvatting: Wie er ook wint, wij nemen de verliezende partij op. Cru gezegd: wie wint krijgt een huis en een baan in zijn eigen land, wie verliest krijgt een huis en een uitkering in Nederland. Mits hij hier weet te komen.

Geen wonder dat mensensmokkel een bloeiende bedrijfstak is.

Door tegenstanders uit te moorden, te verjagen of te onderdrukken kent Syrië een veel stabielere regering dan Nederland. De heer Bashar Hafiz-al Hassad, in Londen opgeleid tot oogarts, is al sinds 17 juli 2000 de president van het land. Hij volgde zijn vader op, die 29 jaar had geregeerd. Was die opvolging nog omstreden, in 2007 werd Bashar al-Assad herkozen met 99,8% van de stemmen, in 2014 met 88,7% en in 2021 gunde 95,1% van de kiezers hem zijn derde termijn.

Syrië is lid van de Verenigde Naties, maar de Arabische Liga, een overlegorgaan van 22 landen dat samenwerking tussen zijn lidstaten wil bevorderen (een soort proto Europese Unie), schorste in november 2011 Syrië als lid vanwege de schandalige manier waarop het heersende regime aldaar zijn onderdanen behandelde. Wij herinneren ons dat goed. Vele Syriërs vluchtten destijds naar Europa.

Libanon-deal

Een jaar geleden, in mei 2023, mocht Syrië echter weer lid van de Liga worden. Blijkbaar behandelt hetzelfde Syrische regime in de ogen van zijn naaste buren zijn burgers al zeker een jaar niet slechter dan de regimes van de andere 21 lidstaten. Denkt de Nederlandse regering daar anders over?

Heel veel Syrische vluchtelingen zitten in Libanon, ook lid van de Arabische Liga. ‘Wij weten en registreren dat grote aantallen mensen die als vluchteling worden gezien door de VN, op en neer gaan naar Syrië’, zei de Libanese minister van Sociale Zaken vorig jaar tegen Nieuwsuur. Volgens de Libanese regering zijn delen van Syrië dus veilig voor vluchtelingen om naar terug te keren. Dat land wil daartoe medewerking van de EU. Voor ‘medewerking’ lees ‘geld’. In EU termen is dat een ‘deal’. Ursula von der Leyen bood vorige week een miljard. Na de Turkije-deal en de al dan niet bestaande Tunesië-deal hebben we nu ook een Libanon-deal.

15 jaar voor homoseksuele relatie

Intussen heerst in het zuiden van Libanon Hezbollah met zijn vele fanatici en ontelbare raketten. Ten oosten van Syrië ligt Irak. Daar heeft het Westen de afschuwelijke dictator Saddam Hoessein wel onttroond. Vervolgens is het land tot een democratie gemaakt. Sinds de mislukte poging om vanuit Mosoel een islamitische staat/kalifaat te stichten hoorden we niet meer zoveel uit het oude tweestromenland.

Totdat vorige maand het Iraakse parlement met ruime meerderheid een wet aannam, die gevangenisstraf van maximum 15 jaar stelt op het hebben van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Dat is in lijn met de cultuur in dat land, waar de islam een dominerende invloed heeft. Een eerder wetsvoorstel dat de doodstraf oplegde was op verzoek van de Verenigde Staten en enkele Europese landen, die zich voor de binnenlandse politiek in Irak interesseren, afgezwakt.

Vluchtelingenstatus

Toch was Nederland ontevreden. ‘Het criminaliseren van homoseksualiteit druist rechtstreeks in tegen internationale overeenkomsten waar Irak mee heeft ingestemd’, reageerde ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Nederlandse grondwet wegen internationale verdragen inderdaad zwaarder dan onze eigen wet. Of dat in de Iraakse grondwet ook zo staat, weet ik niet.

Ik vermoed dat de democratisch door het Iraakse parlement vastgestelde wet niet-heteroseksuele Irakezen die Ter Apel weten te bereiken volgens de Nederlandse wet en de internationale verdragen waar Nederland mee heeft ingestemd, recht geeft op een vluchtelingenstatus alhier.

Vrijheidsbeeld

En misschien doen we nog wel meer. ‘The Netherlands is committed to safeguarding the rights of the LGBTIQ+ community around the world’, twitterde @DutchMFA (het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken) meteen. Zo snel dat ik me afvraag of hierover wel contact is geweest met het ministerie van Defensie. Of sluit ‘MFA’ – net als destijds in Srebrenica – geweld uit bij het imperialistisch klinkende ‘safeguarding around the world’?

Op het Vrijheidsbeeld in de haven van New York staat sinds 1903 een gedicht, met onder andere de volgende strofe:

Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost to me.

Die woorden werden gehoord tot in Midden- en Oost-Europa waar toen keizers en een tsaar regeerden. De Holland America Lijn verdiende zijn geld door mensen die vandaar Rotterdam hadden weten te bereiken over te zetten. Als deze emigranten van boord gingen vonden ze geen overheid die voor hen zorgde. Ze hadden geen telefoons of schotelantennes en als ze dood gingen werden ze niet in hun geboorteland begraven.

Het dichtbevolkte Nederland heeft nergens een vrijheidsbeeld staan. Noch op de Maasvlakte, noch bij Ter Apel. Wij hebben slechts de Euromast en tekenden in 2018 het Pact van Marrakesh dat vaststelt dat alle migratie een goede zaak is en bevorderd moet worden onder andere ‘by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology’.

Julien Benda

EU lidstaat Hongarije laat alleen christelijke immigranten toe. Arabische Liga lidstaat Saoedi-Arabië laat alleen moslims toe tot Mekka. In politiek Den Haag zijn tal van mensen voorstander van het verbieden van sommige partijen, maar is iedere oordeelsvorming over religies taboe. Een vreemde discrepantie, want als god niet bestaat, wat is dan het verschil tussen een religieuze overtuiging en een politieke overtuiging?

Consistentie in het denken is een vaardigheid die aangeleerd moet worden. Gebrek daaraan heeft consequenties. ‘Als het huis openstaat voor iedere voorbijganger, is het geen thuis meer maar een herberg’, schreef Julien Benda in ‘Het verraad van de intellectuelen’ (1927).

Ik denk dat hij een eeuw geleden met die woorden het gevoel vertolkte dat hier een half jaar geleden de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen heeft bepaald. Het wachten is nog steeds op een nieuwe regering. Een die wel immigratiebeleid voert.

Paul Frentrop was achtereenvolgens journalist, bankier, ondernemer, pensioenbeheerder, hoogleraar en lid van de Eerste Kamer.

Wynia’s Week verschijnt 104 keer per jaar met even onafhankelijke als broodnodige berichtgeving. De donateurs maken dat mogelijk. Doet u mee? Hartelijk dank!