Er is zó veel haat bij links

geert-wilders-kamer-debat-clash-met-vvd
Geert Wilders in de Tweede Kamer. ‘Wilders’ voorstellen laten zich concreet bespreken.’

Shell is slecht, want Shell pompt olie en gas. Unilever is slecht, want Unilever gebruikt palmolie als grondstof. De KLM is slecht, omdat de vliegtuigen niet vliegen op wind- of zonne-energie. Akzo Nobel is slecht, want gebruikt chlorine. Dat zijn vier van vijf grote multinationals.

Ook slecht: IHC vanwege betrokkenheid bij deep sea mining, Friesland Campina en de andere grote agro-businesses want ze steunen hun mede-eigenaars, de boeren, en Yara, ICL en nog twee grote producenten leveren kunstmest.

Slecht, slecht, slecht

Slecht is ook iedereen die ooit iets positiefs durfde te zeggen over Donald Trump, iedereen die nog gelooft in Zwarte Piet, die nog spreekt over de ‘Gouden Eeuw’ van Rembrandt, Frans Hals en Vermeer, en natuurlijk iedereen die vindt dat tieners, die dromen van een geslachtsverandering, geen hormonen mogen slikken zonder toestemming van hun ouders.

De lijst is niet volledig, maar al griezelig lang. Was dat vroeger ook zo?

50 jaar geleden was Hans Wiegel de belangrijkste politicus op rechts. Zie hem en PvdA leider Den Uyl samen grappen in een verkiezingsdebat uit 1972. Natuurlijk waren er toen en later ook felle momenten – de rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en Claus, de ban-de-bom campagne – maar nieuw nu is dat de haat zo direkt wordt doorgetrokken naar de landgenoten die werken voor Shell, KLM, Unilever, Campina, en sinds kort ook naar de boeren.

We eten allemaal het voedsel waar de boeren voor zorgen. We zouden geen twee dagen zonder voedsel kunnen en de meeste boeren-haters hebben geen idee hoe de boeren dat voedsel verbouwen. Dat blijkt al uit de idiote eisen om verplicht over te schakelen op organische landbouw. Nederlandse boeren zijn hoog opgeleid – vaak in Wageningen – en hebben dus minder areaal en minder kunstmest nodig dan boeren in arme landen, maar alle onwetende boeren-haters eisen nu dat tienduizenden boeren stoppen met het verbouwen van hun voedsel.

Ik zat eens bij een diner naast de directeur van de grote sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom, en ik vroeg me af hoe het is om mede-verantwoordelijk te zijn voor een verslaving met een doodsrisico. Maar dat is nog heel iets anders dan die directeur en al zijn personeel te haten.

Wilders: op merites beoordelen

Sommige politici op politiek rechts kunnen er ook wat van. Als PVV-leider Wilders een hoofddoek benoemt als ‘kopvod’ is dat bedoeld om haat op te roepen tegen conservatieve moslims. Wilders roept ook op om alle moskeeën te sluiten, maar weet dat een groot deel van de PVV-ers in de gemeenteraden zich daar openlijk tegen uitgesproken hebben. Die twee programmapunten –het verbod op hoofddoekjes en het roepen dat alle moskeeën dicht moeten – zijn onmogelijk, maar een heel aantal andere voorstellen van de PVV kunnen kalm op hun merites bekeken worden.

Wilders wil geen Islamitische scholen. De meeste van onze buurlanden hebben wél zulke scholen, maar Duitsland bij voorbeeld niet. Er was in Duitsland één zo’n school maar die is na klachten over te veel invloed uit Saoedi-Arabië weer opgeheven in 2017. Ook eist Wilders beoordeling van asielzoekers vóórdat die ons land binnen komen. Dat is niet onmogelijk. Denemarken en Engeland werken daar aan, en dat zijn toch ook beschaafde landen.

Alles bij elkaar zijn er twee grote verschillen tussen de haat bij klimaat-links en bij Wilders-rechts. Wilders doet concrete voorstellen en met de ene genoemde onmogelijke uitzondering van het sluiten van alle moskeeën, laten die zich concreet bespreken. Klimaat-links komt met eisen die vaak strijdig zijn met wat reëel kan.

Voorstanders van grote milieumaatregelen tegen CO2 en stikstof verpakken hun eisen in een wolk van onzin en foute metingen waar het harde licht van de werkelijkheid niet door heen dringt. We weten van de laatste weken dat eisen worden gesteld aan stikstof-concentraties die op sommige plaatsten absoluut onmogelijk zijn. Een minister bezoekt een boerderij en verklaart dat omschakeling op organische landbouw de oplossing biedt. De hardwerkende boeren kunnen alleen maar concluderen dat zulke boeren-haters niet weten waarover ze het hebben.

Hoofddoeken ruilen voor beter asielbeleid

Eerder werd al duidelijk dat klimaateisen voor 2030 volgens deskundigen achterhaald zijn. Maar we horen ze nog steeds en bedrijven, bang voor de harde klimaatlobby, doen mee. NS beweert op één webpagina dat ‘alle treinen rijden sinds 2017 op 100 procent windstroom’ en tegelijk ‘als het niet waait zijn we nog wel afhankelijk van fossiele back-up’. Eén van de twee moet onwaar zijn.

Ik betreur de meeste programmapunten van Wilders over de Islam, maar hij is duidelijk en over veel valt te onderhandelen. En als we de extreme eisen van Wilders over hoofddoekjes en scholen van tafel kunnen krijgen door een beter asielbeleid is dat een mogelijke uitrui voor een compromis. Met de CO2- en stikstof-activisten valt niet te onderhandelen, want zij willen het onmogelijke, en al hun gesprekspartners vinden zij slechte mensen die klimaatverandering ontkennen.

Voor Nederland zijn, kan dat nog?

Het tweede verschil tussen Wilders en klimaat-links is dat Wilders zijn liefde voor Nederland belijdt. ‘De PVV houdt van Nederland’ staat letterlijk in zijn verkiezingsprogramma. Zou haatdragend links die liefde voor het vaderland nog kunnen opbrengen? Henry Kissinger – maar die is slecht en verdient haat – schreef dit jaar dat een samenleving niet kan gedijen wanneer die geen vertrouwen meer heeft in zichzelf en voortdurend oproept tot zelfhaat.

Wilders weet dat er genoeg Nederlanders zijn die op meer genuanceerde wijze zijn zorgen over de islam en onze cultuur delen. Daar valt mee te onderhandelen. De linkse milieu-lobby verwerpt de nuance door alle andersdenkenden voor ‘climate deniers’ en dus voor slechte mensen uit te maken.

Nu die haat zich heeft uitgebreid van Shell, KLM en zo veel andere ondernemingen tot onze boeren, dreigen te veel Nederlanders hun nationale trots en liefde voor het vaderland kwijt te raken. Hoe het verder moet met zo’n land vol zelfhaat is een griezelige vraag en de geschiedenis, al vanaf Thucydides, geeft voorbeelden van beschavingen die ten onder gingen door een gebrek aan nationale cohesie. We zouden die sombere speculaties niet hoeven te maken als links leert dat niet alle opponenten per se slechte mensen zijn, en ook dat we pas kunnen onderhandelen over landgebruik en CO2-besparing als iedereen eerlijk is over de feiten en de trends.

Hoogleraar economie Eduard Bomhoff is sinds januari 2019 columnist van Wynia’s Week. De donateurs van Wynia’s Week maken ons online magazine mogelijk. Doet u mee? Hartelijk dank!