Heksenjacht op vermeende racisten en seksisten

Tweet
De tweet waarin de JAMA-podcast over structureel racisme in de gezondheidszorg werd aangekondigd.

Bovenstaande tweet kostte Howard Bauchner en Edward Livingston hun banen. Ze waren respectievelijk hoofdredacteur en redacteur van de prominente Amerikaanse JAMA-cluster van medische vakbladen. In maart stapte Livingston op, en werd Bauchner met ‘administratief verlof’ gestuurd, hangende het onderzoek.

Begin juni gaf ook Bauchner het op en ging publiekelijk door het stof: ‘Ik blijf diep teleurgesteld in mezelf wegens de blunders die leidden tot het publiceren van de tweet en de podcast. Hoewel ik de tweet niet heb geschreven of zelfs maar gezien noch de podcast gemaakt, ben ik er als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor.’

Wat was er dan zo schokkend aan deze tweet, volgens de Amerikaanse woke brigades? De tweet diende als aankondiging voor een JAMA-podcast over structureel racisme in de gezondheidszorg, en de eerste zin luidt: ‘Geen enkele arts is racistisch, dus hoe kan er sprake zijn van structureel racisme in de gezondheidszorg?’

De bedoeling was een prikkelende aankondiging

Iedereen die bereid is tot begrijpend lezen en enigszins op de hoogte is van de context, snapt dat die eerste zin geen feitelijke claim doet. ‘Geen enkele arts is racistisch’ is geen conclusie uit onderzoek, en zelfs geen persoonlijk standpunt, maar een retorische voorzet: je kunt dat desgewenst opvatten als ‘geen enkele arts vindt zichzelf racistisch’ of ‘geen enkele arts zal toegeven dat hij/zij racistisch is’. De betekenis is ambigu, en dat zal ook de bedoeling geweest zijn.

Media doen dat aan de lopende band, iets in de kop zetten dat heel kort door de bocht gaat: lees vooral het artikel om te ontdekken hoe het echt zit. Ook deze tweet is duidelijk bedoeld als prikkelende aankondiging voor de podcast – een gesprek tussen twee personen, Edward Livingston en  Mitchell Katz, met elk hun eigen kijk op deze kwestie.

Ware woke warrior verbiedt zichzelf ironie te begrijpen

Maar het is duidelijk dat dit in het huidige klimaat aan de Amerikaanse academie niet meer kan. Zodra het over ras of gender gaat, moet elke tweet, elke soundbite, elke zin met stalinistische stelligheid getoetst worden aan de relevante leerstellingen.

De ware woke warrior verbiedt zichzelf om ironie te begrijpen, of een dubbele bodem, of een milde vorm van advocaat van de duivel spelen. Dat doet allemaal afbreuk aan de goede zaak, en speelt de vijand in de kaart.

Hard-core racist?

Er barstte dus een twitter-storm los over deze racistische tweet en podcast, er volgde de onvermijdelijke petitie, waarna zowel tweet als podcast door JAMA verwijderd werden.

Was er in de podcast dan misschien een hard-core racist aan het woord? We mogen er zelf geen kennis meer van nemen, maar volgens de New York Times verwoordde Livingston het standpunt, dat de achterstand van ‘mensen van kleur’ in de gezondheidszorg niet veroorzaakt wordt door structureel racisme, maar door sociaal-economische factoren.

De New York Times maakt er geen melding van, maar ik gok dat Livingston nog wat nuanceringen in de trant van ‘vooral’ en ‘volgens mij’ gebruikt heeft, want dat doen academici altijd in publieke discussies. 

Dit kan niet meer door de woke-beugel

Zelfs een jaar of vijf geleden zou dit nog een keurig, conventioneel ‘progressief’ standpunt geweest zijn: niet-blanken komen nauwelijks in de hogere regionen van de gezondheidszorg aan de bak door de historische ballast van als groep lager opgeleid en sociaal-economische achtergesteld zijn.

Dit kan dus al niet meer door de woke-beugel: de enige toegelaten verklaring is nog, dat die instituties structureel racistisch zijn, en worden bevolkt door witte racisten die het – eventueel  onbewust, maar vergiftigd door hun wit privilege – vertikken om mensen van kleur aan te nemen.

JAMA stelt gedachtenpolitieagent aan

Wie nu de link van de verwijderde podcast aanklikt, krijgt een korte boodschap van ex-hoofdredacteur Baucher te horen: ‘Ik bied nogmaals mijn verontschuldiging aan voor de schade veroorzaakt door de podcast en de tweet over de podcast. We zijn veranderingen aan het doorvoeren die zullen voorkomen dat zulke fouten nogmaals gebeuren.’

Eén van die veranderingen is al bekend: JAMA gaat een redacteur aanstellen speciaal voor ‘inzicht en advies op het gebied van racisme en structureel racisme in de gezondheidszorg’. Met andere woorden, een gedachtenpolitieagent die de andere redacteuren op dit gebied in de gaten gaat houden.     

Woke-brigades eisen onderwerping

Rechts Amerika heeft voor de meer potsierlijke uitingen van het woke zijn de term virtue signalling bedacht. Deze deugsignalen nemen vaak de vorm aan van hevige verontwaardiging op social media over vermeende racistische of seksistische uitingen. Als dat primair bedoeld is om aan je eigen bubble te laten zien hoe zuiver je in de leer bent, is dat eigenlijk nog vrij onschuldig. 

Maar inmiddels is het cultureel verval aan de academie al een fase verder: de woke-brigades eisen submission signalling, en krijgen dat ook: een openbare biecht waarin de zondaar niet alleen diepe spijt over het gebeurde betuigt, maar ook verklaart zich voortaan te zullen onderwerpen aan de woke-cultuur van hypocriete ‘inclusiviteit’ en ‘safe spaces’.

McCarthy-isme

En iedereen die aan het hoofd staat van een organisatie waar iemand over de woke-schreef gaat, kan met het hoofd op het openbare hakblok terecht komen. 

Als deze trend doorzet, loopt dit uit op een nieuw soort McCarthy-isme, met heksenjachten op vermeende racisten en seksisten zoals in de jaren vijftig op communisten. En helaas is de VS, zeker ook aan Nederlandse universiteiten, nog steeds een gidsland.