Inclusieinquisitie en diversiteitsgedram ondergraven de sociale cohesie

stop-blaming-white-people

Dat politie, marechaussee en het KLM-cabinepersoneel divers zijn samengesteld is prima en functioneel. Op de routes naar Japan vliegen enkele Japanse stewardessen mee, op die naar Suriname, Surinaamse stewardessen. Ze kunnen cultuurkloven overbruggen en daardoor verbetert de dienstverlening. Diversiteit werkt, als het functioneel is. In de bijna 30 jaar waarin ik voor de politie werk, heb ik gezien hoe de functionele diversiteit van het politiekorps groeide, natuurlijk met vallen en opstaan, zoals alles in het leven.

Maar diversiteit moet nooit doorgedramd worden. Dan werkt het averechts en creëert onnodige spanningen. De giftige identiteitspolitiek, die uit Amerika is komen overwaaien, heeft de intermenselijke relaties in ons land geen goed gedaan. Inclusiviteitsdrammers zorgden er onlangs voor dat een schattig museumpje als Ons Lieve Heer op Solder geen subsidie meer krijgt, omdat het ‘te wit’ zou zijn.

Zo zijn er nog meer voorbeelden. Alles en iedereen moet zwichten voor de Amerikaanse diversiteits- en inclusiviteitsterreur. Iedere gepigmenteerde medemens moet zich zielig en gediscrimineerd voelen, en zijn tegenslag wijten aan blanke suprematie. Iedere blanke moet zich schuldig voelen over slavernij en kolonialisme. En vooral betalen, want het gaat om herstelbetalingen, subsidies voor diversiteitscursussen van talentloze drammers.

Opgedrongen slachtofferisme

Klagen, drammen, zaniken, beschuldigen: het levert veel subsidie op, jawel. Money makes the world go around. En dit is de manier waarop talentloze ‘mensen van kleur’ nu royale inkomsten genereren en samen met hun ‘helper whiteys’ veel goeds in ons land, zoals het museum dat ik net noemde, kapot maken. Ik vind het krankzinnig dat onze elite ze daarvoor alle ruimte biedt. De diversiteitsdrammers dringen iedere gekleurde medemens slachtofferisme op. Doe je daar niet aan mee, dan ben je een Bounty of overloper.

Ik doe niet mee met de rassenoorlog die het Marxistische Black Lives Matter in het fijne  Westen wil ontketenen, bedoeld om Westerse landen  van binnenuit te vernietigen. We kunnen ons dit diversiteitsgedram ook niet veroorloven.

De grote transformatie

We maken nu een grootse transformatie mee. In de post-corona wereld komen fabrieken terug (=reshoring), krijgen we binnenlandse migratie van stad naar platteland (=rurbanisatie), wordt thuiswerken voor kantoorwerkers het nieuwe normaal, krijgen we de Italianisering van de staatsfinanciën (fors meer overheidsuitgaven zonder belastingverhoging),  de z-bellie (= de opstand van generatie Z, geboren na 1995), rukt China op, wordt De Grote Verarming ernstiger (al 40 jaar staat het besteedbaar inkomen van huishoudens stil, terwijl de lastenverzwaring, zeker de laatste 10 jaar, er fors in hakt).  Nu wordt de massawerkloosheid door de coronacrisis pas goed merkbaar. En onze economie krimpt. Veel horecabedrijven, clubs en discotheken sluiten: aan de preteconomie komt een einde.

Als de Inclusie-Inquisitie juist in deze tijd waarin iedereen knokt om werk, de discriminatie van blanke werkzoekenden en de bevoordeling van donkerblanke werkzoekenden gaat promoten, is dat vragen om ellende. Ondertussen is dit land gekmakend tolerant voor intolerante (nazaten van ) immigranten.  En worden hardwerkende, niet drammende, niet zanikende, goed geïntegreerde immigranten aangekeken op het wangedrag en de toedekking daarvan van op Nederland parasiterende anti-westerse immigranten. Zo wordt de sociale cohesie ondermijnd, met louter verliezers als gevolg. Dat is dan ook precies wat de Identiteitspolitiek wil.

Ondertussen wordt de digitale werkplek normaal, met de uitrol van 5G en straks het 50 keer snellere 6G internet. Tijdens  deze grootse transformatie moeten we geen energie verspillen aan elkaar verbitterd  verketteren over onze huidskleur. We zijn allemaal blank of donkerblank. De multiculturele samenleving biedt het grote voordeel dat we op sekstoerisme kunnen in eigen land. Door vrolijke integratie tussen de lakens zijn onze nazaten straks beige. Welkom in de toekomst! Weg met de inclusiviteits- en diversiteitsterreur!

Van trendwatcher Adjiedj Bakas verschijnt dit najaar zijn boek ‘Donkerblank; visie op de post-corona wereld’ (Uitgeverij Blauwburgwal, 2020). Een variant van bovenstaand artikel verscheen op zaterdag 15 augustus 2019 in De Telegraaf.