Kabinet en RIVM misleiden gezamenlijk de Tweede Kamer

paul-blokhuis
Paul Blokhuis, ChristenUnie-staatssecretaris van VWS in RutteDrie.

Het vervelende aan een demissionair kabinet is, dat je het niet kunt wegsturen. Omdat je het niet kunt wegsturen is de kans groot, dat dezelfde poppetjes gewoon weer in het volgende kabinet zitten, zelfs als er steeds opnieuw evidente fouten worden gemaakt.

Toen de deltavariant in opkomst was beschikten we over een kristallen bol. Groot-Brittannië was onze kristallen bol. Daar was te zien wat ons te wachten stond als we te snel zouden versoepelen. Ondanks de hoge vaccinatiegraad zou het aantal besmettingen snel toenemen.

Lekke quarantaines

Een eerste reactie had kunnen zijn, om reizigers vanuit Groot-Brittannië beter te controleren. Het hele beleid rond quarantaines bleek echter zo lek als een mandje. De uitvoering van dat beleid was uitbesteed aan de ANWB, en de ANWB behandelde de reizigers als klanten.

Zoals een ieder weet is de klant koning. Die ga je dus niet lastigvallen met een scherpe controle. Bovendien is het verdienmodel van de ANWB gebaat bij zo weinig mogelijk kosten. Daadwerkelijk natrekken of men zich aan de quarantaine houdt, gaat binnen die context ten koste van de winst. Gevolg is dat er van controle op quarantaine niet veel kwam.

Overhaast versoepelen

Natuurlijk waren toen nog maar weinig covidpatiënten in de ziekenhuizen en op de ic’s te vinden. Reden dus om de maatregelen te versoepelen. Maar juist als zich een nieuwe variant aandient, is het toch wel van belang dat dit versoepelen voorzichtig gebeurt. Stap voor stap, zogezegd. Dat was echter niet aan het kabinet besteed. Ze zouden wel eens laten zien hoe flink ze wel niet waren, ook nu het op versoepelen aankwam.

Bovendien: de zomervakantie komt eraan, en die mag natuurlijk niet verstoord worden. Zelf waren ze aan vakantie toe. Dus begrepen ze misschien wel te goed dat dit ook gold voor de burgers. De problemen die dat eventueel oplevert? Ach dat zien we dan in de herfst wel weer.

De ruimhartige versoepelingen zagen jongeren als signaal dat ze weer helemaal los konden gaan. Dat had tot direct gevolg dat vooral onder hen de deltavariant zich snel verspreidde. Snel ingrijpen heeft er vervolgens toe geleid, dat het aantal besmettingen nadien ook weer daalde. Wel steeg met enige vertraging het aantal ziekenhuisopnamen weer. In eerste instantie hielden Rutte en De Jonge eraan vast dat ze met hun eerdere beleidskeuze een verantwoord risico hadden genomen.

Pas toen ze onder vuur kwamen, mede omdat ze zich niet gehouden hadden aan de adviezen van het OMT, bekenden Rutte en De Jonge dat zij toch verkeerde inschattingen hadden gemaakt. Schuld bekennen was nu politiek de beste optie omdat het de kritiek zou verstommen.

Eigenlijk kun je zeggen dat het hele concept van toegang op basis van testuitslagen nooit van de grond is gekomen. De gebruikte sneltesten blijken onvoldoende de besmettelijken eruit te vissen. Het enige wat wel werkt, is testen als diagnose-instrument. Wie een vermoeden heeft corona onder de leden te hebben kan een PCR-test laten afnemen.

Vaccinatie overrulet positieve testuitslag

Een volgend probleem is met de corona app. Wie op basis van vaccinatie het sein groen op de corona app krijgt, blijft groen, ook als hij of zij op basis van een PCR-test alsnog positief getest wordt.

Dat is spijtig, omdat is gebleken dat vaccinatie niet geheel uitsluit dat mensen toch nog (ernstig) ziek worden, en nog minder dat ook volledig gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen. Dan is het toch slecht doordacht, dat vaccinatie als diagnose-instrument een testuitslag te allen tijde overrulet.

Lekker duidelijk…

Als antwoord geeft het kabinet dan dat wie positief getest wordt, geacht wordt in quarantaine te gaan, en dat daarmee verdere besmetting vermeden is. Dan zit je dus in quarantaine, terwijl je corona app aangeeft dat je alles mag. Lekker duidelijk is dat! Bovendien leven we niet in een ideale wereld. Niet iedereen die volledig gevaccineerd is, zich verder prima voelt maar toch positief test, gaat midden in de zomer twee weken binnen hokken.

Bovendien geeft het kabinet niet het goede voorbeeld, door zelf ruime opvattingen te koesteren over hoe de virale realiteit in regeltjes te vangen. Het concept van ‘Dansen met Janssen’ betekent bijvoorbeeld, dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met het feit, dat een vaccin pas twee weken na toediening volop werkzaam is.

Versoepeling ventilatie-eisen voor horeca verdoezeld

Als vroeg in de epidemie ontspon zich een discussie over besmetting door aerosolen. Voor wie het alweer vergeten is: dat zijn druppeltjes zo klein dat ze enige tijd in de lucht blijven zweven in plaats van meteen naar de grond te vallen. Internationaal is het nu common sense dat aerosolen bijdragen aan de overdracht van het virus. Om die reden is het raadzaam om binnenruimten zo goed mogelijk te ventileren.

Al vaker is er bij het kabinet en ook bij het RIVM op aangedrongen om de ventilatie met name van horeca-etablissementen te verbeteren. Toen is verwezen naar de bestaande normen zoals die in het Bouwbesluit vermeld staan. Maar voor de horeca gelden strengere eisen.

Bepaalt het Bouwbesluit dat de lucht in een ruimte elk uur ververst dient te worden, daar is voor de horeca bepaald dat de lucht elke 10 minuten ververst dient te worden. De eisen voor de horeca zijn dus vijf keer zo streng. Dat is nog een erfenis van de tijd dat er in de horeca veel gerookt werd.

Ventilatie-eisen versoepeld…

Nu heeft het demissionair kabinet de speciale ventilatie-eisen voor de horeca per 1 juli geschrapt zodat ook de horeca nog slechts hoeft te voldoen aan de veel lagere eisen uit het Bouwbesluit. Zulk een versoepeling gebeurt dan middenin een coronaepidemie.

Waar de WHO in verband met corona opteert voor een luchtverversing van minimaal 10 liter per persoon per seconde, daar brengt het kabinet die norm terug tot 2 liter voor bestaande bouw en vier liter voor het zeldzame geval dat horeca in nieuwbouw gevestigd wordt.

Achteraf bezien kun je dus zeggen: De ventilatie-eisen voor de horeca waren goed, maar zijn nu te laag. Zelfs binnen de horeca begrijpt men er niets van. Die waren er vooral op gericht om hun clientèle zekerheid en vrijheid bieden door middel van een goede ventilatie.

Blokhuis en de RIVM

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft de versoepeling van de ventilatierichtlijnen voor de horeca verdedigd, door erop te wijzen dat het RIVM had geconcludeerd dat de ventilatierichtlijnen uit het Bouwbesluit in het licht van corona volstaan. Nu echter zegt het RIVM dat dit oordeel niet de horeca betrof. Maar ik vraag me af of dit wel klopt.

Zelf kan ik me die verwijzing door het RIVM naar het Bouwbesluit wel nog herinneren. Maar ik wist toen niet dat de horeca tot 1 juli nog aan strengere eisen moest voldoen. Ventilatie in de horeca was namelijk een prominent thema, omdat juist de horeca immers door de lockdown zwaar getroffen werd. Hoe kan dan het RIVM verwijzen naar het bouwbesluit, zonder daarbij op de consequenties voor de horeca te wijzen?

Halve waarheid is hele leugen

Het is natuurlijk nog even afwachten of de ChristenUnie deel uitmaakt van het volgende kabinet. Maar als dat het wel het geval is, dan vraag ik me af of deze kwestie voor Blokhuis dan reden is om niet meer terug te keren in een volgend kabinet. Misschien heeft Blokhuis dan wel niet glashard gelogen, wel ziet het ernaar uit dat hij misbruik heeft gemaakt van de onwetendheid bij de Tweede Kamer.

En wellicht heeft ook het RIVM dat gedaan, juist in haar informerende taak. De indruk ontstaat namelijk dat de Tweede Kamer niet op de hoogte was van de versoepeling van de eisen voor ventilatie voor de horeca. Als dat zo is, dan zegt dat natuurlijk ook iets over het amateurisme van de Tweede Kamer.

Dat de Tweede Kamer met wat spraakverwarring om de tuin te leiden is, is genoegzaam bekend. Ontwijkende antwoorden van het kabinet richting Kamer zijn eerder regel dan uitzondering. Maar dat een wetenschappelijk instituut als het RIVM deel uitmaakt van diezelfde misleiding van de Tweede Kamer door het kabinet, vind ik toch opmerkelijk.

Toch is dat niet de eerste keer. Jaap van Dissel toonde zich ook al volgzaam toen het erom ging het virus zonder vaccin rond laten gaan, om zo groepsimmuniteit te bereiken. Nu het kabinet, demissionair of niet, voor de zoveelste keer door de mand dreigt te vallen, distantieert het RIVM zich van het kabinet.

De verdediging van hun eigen hachje komt er waarschijnlijk op neer, dat Van Dissel de woorden ‘horeca’ en ‘Bouwbesluit’ niet in een en dezelfde zin heeft gebruikt. Strikt genomen heeft hij dus niet gelogen. Maar juist als het jouw taak is om te informeren geldt: een halve waarheid is een hele leugen.