KNMI heeft minister en publiek angst aangejaagd met een extreem klimaatscenario waar het zelf niet in geloofde

JacquesHagoort 21-10-23
Hoofddirecteur Maarten van Aalst van het KNMI overhandigt het rapport over de klimaatscenario’s aan demissionair minister Mark Harbers. Foto: ANP JEROEN JUMELET

In mijn column in Wynia’s Week van afgelopen woensdag over de recent gepubliceerde KNMI klimaatscenario’s sprak ik mijn verwondering uit over de foute keuze voor het extreme mondiale SSP5-8.5 scenario van het IPCC als basis voor de Nederlandse klimaatscenario’s. Binnen krap twee weken na de KNMI-publicatie blijkt ‘het nog erger te zijn dan we dachten’, om een veelgebruikte quote uit de klimaatwetenschap te gebruiken (met dank aan Rob de Vos van klimaatgek.nl).

In mijn column suggereerde ik dat het KNMI het extreme en volstrekt ongeloofwaardige SSP5-8.5 scenario maar moest vervangen door het minder extreme SSP2-4.5 scenario. Wat blijkt? Het KNMI heeft dat al lang gedaan. De resultaten zijn terechtgekomen in een uitgebreide Engelse versie van het scenariorapport, maar daar is tijdens de presentatie van het rapport met geen woord over gerept. Ook het ministerie van I&W en minister Harbers waren daarvan onkundig getuige het dankwoord van de minister waarin hij omstandig inging op de extreme klimaatgevaren die er voor Nederland in het verschiet liggen. 

Waarom heeft het KNMI de resultaten van het meer gematigde scenario verzwegen? Volgens een KNMI-zegsman wilde het KNMI het Nederlandse publiek behoeden voor de indruk dat het allemaal wel meevalt met het klimaat. Dat zou het draagvlak voor een stringent klimaatbeleid alleen maar aantasten en dat is natuurlijk met de verkiezingen in aantocht niet de bedoeling.

Als een minister zou handelen zoals de leiding van het KNMI heeft gedaan zou hij/zij onmiddellijk een motie van wantrouwen aan zijn/haar broek krijgen wegens achterhouden van essentiële informatie en misleiding van het parlement, een parlementaire doodzonde. Die motie zou dan vervolgens met algemene stemmen worden aangenomen waarop de minister met de staart tussen de benen zou moeten vertrekken.

Over-enthousiaste KNMI-directeur

Zo’n vaart zal het met het KNMI niet lopen. We houden het erop dat de handelwijze van het KNMI  niet meer is dan een beginnersfout van een onlangs aangetreden en overenthousiaste KNMI-directeur in de categorie: eens maar nooit meer. Een corrigerend, vaderlijk gesprek van de (misleide) minister van I&W met de betreffende KNMI-directeur moet vooralsnog voldoende zijn. Verder gaan we ervan uit dat het KNMI het alarmistische scenariorapport met spoed zal intrekken en vervangen door een rapport gebaseerd op de laatste wetenschap. Als het even kan nog voor de aanstaande verkiezingen.

Jacques Hagoort is gepromoveerd in de natuurkunde aan de TU Delft. Hij was als onderzoeker en raadgevend ingenieur werkzaam in de olie- en gasindustrie. Van 1988 tot zijn pensionering in 2002 was hij parttime hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft.

Wynia’s Week houdt de merkwaardige bewegingen van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid scherp in de gaten. Wilt u deze broodnodige berichtgeving als donateur mede mogelijk maken? Heel graag! Hartelijk dank!