Niemand confronteert VN-baas Guterres met de schade die hij aanricht met zijn global boiling en climate breakdown

ArnoutJaspers 9-9-23
VN secretaris-generaal Antonio Guterres. Beeld: un.org

Als je eenmaal tot een zekere hoogte gestegen bent in de instituties, is falen nauwelijks nog mogelijk. Er is vrijwel geen blunder, geen niveau van incompetentie of zwakte van karakter denkbaar die zo iemand nog diskwalificeert voor een voortzetting van de carrière.

De termijn loopt af, de faler heeft niets gepresteerd en vooral schade aangericht, en de volgende met pluche beklede zetel staat klaar. In het ergste geval krijgt de faler een jaartje of twee een functie elders, in de luwte, alvorens zijn of haar come-back op het faalloze niveau te maken. De riante pensioenregeling komt nooit in gevaar.

Iedereen kent de voorbeelden uit de praktijk van de eigen werkkring, we kennen ze uit de politiek en in internationale organisaties. Ik heb slechts een vaag idee hoe iemand secretaris-generaal van de VN wordt. Sterker nog, ik denk dat niemand daar een helder idee over heeft. Uiteraard moet je een fijnmazig netwerk hebben in de krochten van het VN-hoofdkantoor, maar dat hebben er zoveel; uiteraard moet je er tijdens je carrière aldaar zorgvuldig voor gewaakt hebben aanstoot te geven aan belangrijke VN-lidstaten, maar ook dat is verre van uniek. En verder? Koehandel in achterkamertjes, en dan komt er op zeker moment witte rook uit de schoorsteen van het VN-conclaaf: habemus Papam communio mundi

Deugproclamaties

De heer Antonio Guterres grossiert in plichtmatige, gratuite veroordelingen van staatsgrepen, geweld tegen vrouwen, ongelijkheid en meer van die zaken waar je met een gerust hart chatGPT de persverklaring over kunt laten opstellen. Je weet namelijk van tevoren dat iedereen met directe betrokkenheid bij zulke ellende zijn achterste zal afvegen met die deugproclamaties.

Maar heeft Guterres zelf ooit iets op het spel gezet om die misstanden te verbeteren, en heeft dat aantoonbaar iets opgeleverd? Ik ben benieuwd. Dag Hammerskjold (VN secretaris-generaal van 1953 tot 1961) ging persoonlijk op diplomatieke vredesmissie in Congo en betaalde daarvoor met zijn leven. Ik zie het Guterres nog niet doen.

Het 21ste-eeuwse mandaat van de VN secretaris-generaal is namelijk primair om vanuit zijn veilige, inclusieve kantoortoren in New York de westerse wereld moreel de maat nemen. Dat begon echt op te vallen tijdens de corona-pandemie. Vele malen heeft Guterres toen, in steeds schrillere bewoordingen, de westerse wereld aangeklaagd voor hun vaccinbeleid.  

Wat Guterres betreft hadden de westerse landen die deze vaccins hebben ontwikkeld, geproduceerd en betaald, deze zonder enige voorrang voor de eigen bevolking gratis over de hele wereld moeten verdelen. Guterres voorspelde dat het westerse vaccin-egoïsme als een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid ooit de geschiedenisboeken in zou gaan. Of woorden van gelijke strekking, ik citeer uit m’n geheugen, maar zijn verwijten waren bepaald niet mals.

Hysterische overdrijving

De realiteit is, dat de westerse vaccins precies daar werden ingezet waar ze het meeste effect hadden: in landen met een relatief oude bevolking en een goede zorg-infrastructuur, in het Westen dus. In alle overige landen was corona maar één van de vele drukfactoren op de volksgezondheid, en niet de belangrijkste. De vele miljarden euro’s die, als het aan Guterres gelegen had, waren uitgegeven aan massale vaccinatie-campagnes in Azië en Afrika, waren grotendeels weggegooid geld geweest omdat ze de razendsnelle verspreiding van de natuurlijke immuniteit niet eens bijgehouden hadden.

Bovendien zouden ze de wel effectieve vaccinatie-campagnes in de westerse landen flink vertraagd hebben, met alle schade en slachtoffers van dien.

Corona is inmiddels volgens verwachting onbeduidend geworden, maar de hysterische overdrijving die met de corona-crisis publicitair zo succesvol bleek, smaakte bij Guterres blijkbaar naar méér.

En als de tijdelijke, reële crisis voorbij is, is er altijd nog klimaatverandering. Naar aanleiding van wat bosbranden en plaatselijk hoge zeewatertemperaturen verklaarde Guterres dat het tijdperk van global boiling was aangebroken, en toen deze week de warmste zomer op het Noordelijk halfrond ooit (dat wil zeggen: sinds het begin van de metingen) werd afgekondigd, wist Guterres ons te vertellen dat we nu de climate breakdown  (‘ineenstorting van het klimaat’) zagen gebeuren. Guterres’ paniekzaaierij over klimaatverandering is onvergeeflijk, met als enige verzachtende omstandigheid dat hij deze nonsens wellicht zelf gelooft.

Van functionarissen op dat faalloze niveau, zoals Guterres, maar ook Rob Jetten, Christianne van der Wal of Frans Timmermans, vraag ik me altijd af welke informatie ze tot zich nemen, en van wie. Guterres heeft in een grijs verleden elektrotechniek gestudeerd en gedoceerd, maar is al een halve eeuw lang full time-politicus, dus ik neem niet aan dat hij daar nog enig onafhankelijk oordeel over klimaatwetenschap aan kan ontlenen. Jetten, Van der Wal en Timmermans ontberen zulke basiskennis van de natuurwetenschappen volledig.

Wie kan zijn eigen fietsband plakken?

In een eerdere column had ik me al eens afgevraagd welke van die topmensen in staat zouden zijn om hun eigen fietsband te plakken. Mijn gok: Guterres kan niet eens fietsen, Jetten zal daar nooit zijn handen aan vuil maken, Timmermans zegt dat hij het kan maar laat dat altijd door Diederik Samsom doen, en van Van der Wal weet ik het niet helemaal zeker. Maar ik ben er van overtuigd dat de grote meerderheid der faalloze toppers nog nooit een wetenschappelijk artikel of zelfs maar een degelijk boek heeft gelezen over de vakgebieden die ten grondslag liggen aan hun politieke stokpaardjes.

Hun hele werkzame leven lang liggen ze al aan het informatie-infuus van hun naaste adviseurs, opgesmukt met de dagelijkse hypes in de internationale media. De enige andere verklaring voor de hysterische kreten van Guterres over klimaatverandering zou namelijk zijn, dat Guterres wel beter weet, maar een opportunistische leugenaar is.

Vraagje aan Guterres en alle alarmisto’s: hoe ziet dat er eigenlijk uit, een klimaat dat ‘ineengestort’ is? Wat voor weer hebben we dan morgen? Of is het weer dan ook ineengestort, en hoe ziet dat er dan uit? Door de mens veroorzaakte klimaatverandering gaat over relatief minuscule veranderingen. De zon stuurt naar elke vierkante meter aardoppervlak 340 watt energie, en dat is al honderden miljoenen jaren zo. En net zo lang straalt de aarde gemiddeld dus al net zo veel infraroodstraling terug het heelal in.

Op de lange duur moet de stralingsbalans van de aarde namelijk exact in evenwicht zijn, anders was de hele aardbol allang gesmolten en verdampt. In al die tijd ontstond soms een tijdelijke onbalans waardoor de aarde in een IJstijd belandde of daar juist weer uit kwam. Zelfs in de heftigste, tienduizenden jaren durende IJstijd is het klimaat niet ineengestort, in enige zinnige betekenis van het woord.

Stel Guterres eens wat quizvragen

Door onze broeikasgassen, ander landgebruik en nog zo wat menselijke activiteiten veroorzaken wij sinds enige decennia een onbalans in dat stralingsevenwicht van effectief minder dan 1 watt, dus relatief 0,3 procent, al zal dat nog wat gaan stijgen in de nabije toekomst. Een dynamisch systeem dat al honderden miljoenen jaren bestaat en enorme schokken heeft overleefd, zou ‘ineenstorten’ door zo’n geologisch gezien slechts een oogwenk durende, minuscule verstoring?

Heeft Guterres enig benul van zulke getallen? Iemand zou Guterres op een persconferentie eens een paar van zulke quizvragen moeten stellen. Maar dat gaan de voorlichters niet toelaten. Want op het niveau der faallozen mag kennis niet meer getest worden.                          

Wetenschapsjournalist Arnout Jaspers is schrijver van de bestseller ‘De Stikstoffuik’. Zijn columns verschijnen iedere zaterdag in Wynia’s Week.

Wynia’s Week verschijnt 104 keer per jaar met even onafhankelijke als broodnodige berichtgeving, die vrij beschikbaar is voor iedereen. De donateurs maken dat mogelijk.Doet u mee?Hartelijk dank!