Nieuwe feiten nopen VVD en CDA om de Transgenderwet af te wijzen

meinegutewatfout
Poster van vrouwenorganisatie Voorzij tegen de Transgenderwet.

De Tweede Kamer heeft eind september over de nieuwe Transgenderwet gedebatteerd. Dat debat eindigde in een soort impasse. De ChristenUnie steunt de wet niet, en VVD en CDA bleken twijfels te hebben. Is het nu wel zo verstandig om het gesprek met een deskundige (psycholoog of arts) te schrappen en de leeftijdsgrens van 16 jaar te verlagen, zoals de nieuwe wet wil, als jonge mensen hun geslachtsregistratie willen wijzigen? Alleen de Kamer heeft nog maar gesproken, de verantwoordelijke minister Franc Weerwind (D66) komt (naar het zich nu laat aanzien) pas in de eerste week van december aan het woord. Dan zal ook duidelijk worden of er achter de schermen een compromis is gesmeed en hoe dat eruit ziet.

Ondertussen zijn er feiten aan het licht gekomen die de twijfels bij VVD en CDA, als het goed is, alleen maar zullen versterken, en die twijfel in een kordaat ‘nee’ zouden moeten doen doorslaan.

Meeste Nederlanders voor minimumleeftijd en deskundigenverklaring

Uit representatief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), is namelijk duidelijk geworden dat steeds meer Nederlanders van mening zijn dat er een minimumleeftijd moet zijn voor mensen die een geslachtsverandering in hun geboorteakte willen aanbrengen. Het percentage Nederlanders dat een bepaalde minimumleeftijd wil handhaven ligt op 67 procent.

Ook vindt een ruime meerderheid van 54 procent van de bevolking dat een deskundigenverklaring moet blijven. Slechts 14 procent vindt dat niet nodig.

Slecht idee

Opvallend is ook dat uit dit onderzoek is gebleken dat Nederlanders kritisch zijn over de mogelijkheid om in plaats van een M (man) of V (vrouw) een X in het paspoort te laten vermelden. Zo’n 42 procent vindt dat een slecht idee, slechts zo’n 16 procent vindt dat wel een goede mogelijkheid.

Het onderzoek heeft ook aan het licht gebracht dat veel Nederlanders de leeftijdsgrens voor een geslachtswijziging willen verhogen. Vijfendertig procent van de respondenten geeft aan dat 25 jaar een goede ondergrens zou zijn. En maar liefst 72 procent vindt de huidige leeftijdsgrens van 16 jaar te jong om een beslissing over een geslachtsverandering in de geboorteakte te kunnen nemen.

Met z’n allen kritischer

Deze cijfers tonen bovendien aan dat het denken over dit onderwerp onder de Nederlandse bevolking significant is verschoven. We zijn met z’n allen kritischer geworden op de nieuwe wet. In een vorige peiling, die tussen december 2021 en januari 2022 door het onafhankelijke onderzoeksbureau Direct Research werd uitgevoerd, was 56 procent het eens met de stelling dat het handhaven van een bepaalde leeftijdsgrens een goed idee is. Dat percentage is inmiddels dus met 10 procentpunten gestegen.

In die vorige peiling was 26 procent van mening dat een leeftijdsgrens van 25 jaar goed zou zijn. Dat percentage staat inmiddels dus op 35 procent. En het percentage respondenten dat tegen een X in het paspoort is, is sinds de vorige peiling gestegen van 33 naar 42 procent.

Schuldbewuste journalisten

Deze verschuivingen hebben ongetwijfeld te maken met het (maatschappelijke en politieke) debat over de nieuwe Transgenderwet, dat sinds het einde van de zomer van dit jaar op gang is gekomen. De tactiek van de voorstanders was om het onderwerp te bagatelliseren (‘het gaat maar om een eenvoudige administratieve handeling’) en het als een hamerstuk te laten passeren. En wie het toch ter sprake bracht, werd als ‘transfoob’ gecancelled.

Dat het debat toch is gevoerd, verdriet niet alleen de politieke voorstanders van de wet, maar ook veel journalisten. In een recente uitzending van het tv-programma Mediastorm van omroep Human zaten Menno Sedee (NRC) en Monic Slingerland (Trouw) er schuldbewust bij. Zij waren zo onvoorzichtig geweest om op de opiniepagina of in een artikel ook de tegenstanders van de wet aan het woord te laten. Daarmee hadden ze, zo erkenden zij, verwarring gezaaid, en de twijfel die nu twee coalitiepartijen in de greep heeft.

Dicht deze kloof

Die tegenstanders van de wet hebben overigens vooral benadrukt dat de nieuwe wet zeer problematisch is. Het aantal aanmeldingen bij genderklinieken (van vooral jonge meisjes) stijgt onrustbarend snel, en we weten niet hoe we die toename precies moeten verklaren. Wel weten we nu al dat er vaak andere problematieken spelen, zoals autisme of seksuele trauma’s.

Bovendien is duidelijk geworden dat een vroege bevestiging (affirmatie) van genderdysforie, zoals een administratieve geslachtswijziging, jonge mensen in een traject brengt dat al gauw een vervolg krijgt in puberteitsblokkers, cross-seksehormonen en zelfs operaties. En dat terwijl 80 procent van jongeren met twijfels over hun seksuele identiteit vanzelf over die twijfels heen groeien. En de verhalen van spijtoptanten (‘detransitioners’) worden meer en schrijnender.

Dit land klaagt steen en been over kloven en polarisatie. De Tweede Kamer heeft nu de kans om één kloof, die tussen een progressieve elite met een opdringerige LHBTI-agenda, en het gevoelen van de bevolking te dichten. CDA en VVD dienen hun aarzelingen en twijfels daartoe alleen maar om te zetten in een besliste tegenstem tegen deze heilloze nieuwe wet.

Wynia’s Week verschijnt altijd, twee keer per week, zowel in de zomer als in de herfst. Het zijn de donateurs die dat mogelijk maken. Nog geen donateur? Kijk HIER. Hartelijk dank!