Waarom buitenlandse boeven graag voor Nederland (en vooral voor Amsterdam) kiezen

ketel
Deze ketel werd gebruikt voor een gigantische ‘cocaïnewasserij’ in het Drentse Nijeveen.

De ligging van Nederland en de goede infrastructuur is erg gunstig voor de drugsimport, drugsexport en de drugsindustrie. Nederland is, door de grote haven van Rotterdam en de nabijheid van die van Antwerpen, als ook de luchthaven Schiphol, een knooppunt van drugslijnen geworden met alle landen in Noord- en West-Europa.

Amsterdam heeft in het bijzonder een goede infrastructuur die de logistiek van criminele processen ondersteunt. Ten eerste zijn er de goede verbindingen – in de lucht, over zee en over de weg. Bovendien kent Amsterdam een omvangrijke financiële infrastructuur die de verplaatsing of besteding van grote sommen geld vergemakkelijkt. Internationale contacten zijn er ook volop aanwezig en het illegaal bankieren is er sterk ontwikkeld. Dat maakt de hoofdstad aantrekkelijk als permanente of tijdelijke vestigingsplaats voor buitenlandse criminelen (met name Engelsen, Italianen, Albanezen en Zuid-Amerikanen).       

Met de ontwikkeling van telematica is de stad ook al vroeg het informatietijdperk binnen getreden. Het ontbreken van een actieve opsporing en intelligence rond de drugswereld plaatst Amsterdam, aldus de onderzoekers Tops en Tromp, voor een pijnlijke werkelijkheid.

Mild strafklimaat en weinig corruptie

De criminoloog Edward van der Torre, lector aan de Politieacademie, stelt in een interview in NRC Handelsblad (23 februari 2018) dat ook het milde strafklimaat in Nederland een rol speelt dat buitenlandse criminelen hun illegale handel graag vanuit Nederland willen doen. Aldus Van der Torre: ‘Als je in China een xtc-laboratorium begint, loop het iets anders af dan hier. In Engeland staat voor de export van drugs al gauw vijftien jaar. In Nederland ben je er met een paar jaar vanaf. Dat weten criminelen.’

Het meest zorgelijke is, zo meent Van der Torre, dat de drugseconomie hier zo goed gedijt zonder al teveel corruptie. In Nederland als ‘narcostaat’ is geen sprake van grootschalige corruptie. Kennelijk is die in Nederland niet nodig om toch een transithub van soft- en harddrugs te kunnen zijn.        

Illegale hennepkwekerijen en spookbewoners

Albanese, Colombiaanse en Mexicaanse criminelen kiezen voor Nederland, mede vanwege de lage pakkans, de lage straffen en de zwakke punten in de Nederlandse wetgeving om hun criminele activiteiten te ontplooien.

De Albanezen zijn erg bruikbaar bij de hennepkwekerijen. In 2016 stelde de Gemeente Sittard-Geleen vast dat er in hun gemeente en omgeving negentig panden waren met grote hennepkwekerijen en spookbewoners. Een deel daarvan was gekocht door Albanezen en gefinancierd zonder hypotheek.

Mensen uit Albanië worden ingevlogen om de hennepplantjes te verzorgen. Toen de gemeente en de politie alle door het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum; deze centra zijn opgezet tegen de georganiseerde criminaliteit en ondermijning) verzamelde informatie bij elkaar legde, is men zich rot geschrokken. Men is ook gerichter gaan controleren.

Volgens de toenmalige burgemeester Cox van Sittard-Geleen maken de buitenlandse criminelen gebruik van allerlei zwakke punten in de Nederlandse wet- en regelgeving. Men heeft in 2016 besloten om integraal alle zwakke punten aan te pakken.

Zo was het eerder onder meer mogelijk een BSN-nummer aan te vragen, zonder dat je in Nederland woont. Soms werden hiervoor speciale katvangers uit het buitenland ingevlogen. Op basis van het BSN-nummer konden deze criminelen bankrekeningen openen en elektriciteit regelen. Ook bleek het mogelijk om ééndagskentekens aan te vragen, waardoor criminelen konden beschikken over meerdere en wisselende voertuigen.                                 

Latijns-Amerikaanse ‘koks’ in Nederlandse laboratoria

Nederland speelt niet alleen een belangrijke rol in de productie van hennep en xtc, maar ook als productielocatie van de Nieuwe Psychoactieve Stoffen, zoals MDMA, crystal meth en amfetamine.

Een van de meest innovatieve smokkeltechnieken die Zuid-Amerikaanse drugsbendes zijn gaan gebruiken, is de coke door middel van chemische processen te verbergen in andere producten. Zo dompelen ze een T-shirt of handdoek onder in een oplossing met cocaïneconcentraat. Het product wordt zo als het ware in de kledingstukken geperst. Met het blote oog is er niets van te zien.

Cocaïnewasserij

Om de cocaïne weer uit het textiel te halen, heb je een cocaïnewasserij nodig. Daar worden de kledingstukken gewassen in een zure oplossing. Dat veroorzaakt een chemische reactie, waardoor de cocaïne kristalliseert en weer vrijkomt. Vervolgens wordt de cocaïne weer in blokken geperst. Latijns-Amerikanen zijn nodig zijn als ‘kok’ of laborant om werkzaam te zijn in deze professionele laboratoria.     

Ook zijn Mexicanen en Colombianen nodig als erkende specialisten bij de productie van ‘crystal meth’, een andere benaming voor methamfetamine (of ‘ice’, in straattaal). Deze personen dragen een deel van hun verdiensten af aan een drugskartel in Latijns-Amerika, zoals vroeger gebeurde bij de aloude maffia. Als contraprestatie kunnen deze specialisten rekenen op bescherming en rugdekking.                  

Volgens de nationale politie is het aantal ontmantelde meth-labs gegroeid van 2 in 2016 naar 32 in 2020, dit mede dankzij de ontsleutelde en gekraakte berichten van Encrochat. De benodigde grondstoffen, zoals de precursoren, komen uit China of uit Oost-Europa.      

De gebruikers van deze nieuwe drug worden er energiek, zelfverzekerd en wakker van. Ze voelen geen vermoeidheid en geen honger. De Nederlandse export richt zich met name op Australië. Daar valt het meest te verdienen.

Dat geldt ook voor de export van xtc-pillen. Volgens een Brabantse producent bedragen de productiekosten 0.20 eurocent voor één XTC-pil, terwijl de Australische gebruiker bereid is er 27 dollar voor te betalen. Nederland blijft zitten met de dumping van het vele, giftige afval. Vanwege de zeer hoge straffen in Australië halen ondernemers het niet in hun hoofd om in hun land illegale drugslaboratoria op te zetten.

Criminelen uit Zuid-Amerika vestigen zich in Nederland om de cocaïne zelf door Europa te verspreiden. Zo vond in juni 2021 de grootste drugsvangst plaats in de geschiedenis van Amsterdam.

De vondst van bijna 3.000 kilo cocaïne, met een straatwaarde van ruim 120 miljoen euro, en 11 miljoen euro in contanten in negen sporttassen, in een boerderij in het Noord-Hollandse gehucht De Kwakel, nabij Aalsmeer, geeft de ernst aan van de situatie. De recherche heeft de partij drugs en het geld gelinkt aan Latijns-Amerikanen, die de coke hebben geïmporteerd om die zelf verder over Europa te distribueren.

Mobiel banditisme

Ook heeft Nederland veel last van mobiele bandieten. Dat zijn rondtrekkende criminele bendes, die winkeldiefstallen, woninginbraken en autodiefstallen plegen of actief zijn als oplichters en zakkenrollers. Deze personen staan in Nederland nergens geregistreerd en maken gebruik van grensoverschrijdingen om zo de pakkans te verkleinen. Mobiel banditisme is volgens de politie een groeiend en bijna ongrijpbaar probleem. Het is ook duidelijk dat de plegers in georganiseerde netwerken opereren en dat het gaat om geplande acties.

In maart 2020 is een bende bestaande uit veertig personen uit Boekarest in Roemenië door de politie opgepakt die op de Europese snelwegen rijdende vrachtauto’s met onder meer dure elektronica beroofden. In Boekarest werd voor rond de tien miljoen euro aan gestolen goederen gevonden.

Volgens Gerrit van der Kamp, voorzitter van Politievakbond ACP, is Nederland vanwege de lage pakkans een walhalla voor mobiele bandieten. Het OM laat weten deze Oost-Europese dievenbendes harder aan te pakken. Arrestanten krijgen minstens een maand celstraf als strafeis, maar voor menigeen is dat een lachertje.

Op 10 november 2021 werden in Nederland tientallen aanhoudingen verricht bij gerichte acties tegen rondtrekkende bendes. Daarbij werd ook intensief samengewerkt binnen Europol, met Duitsland, Spanje, Roemenië en Malta.

Zo heeft de grote outlet nabij Roermond, waar dagelijks honderdduizenden bezoekers op afkomen, veel last van zakkenrollerij. Vaak gaat het om mensen uit Oost-Europa, in het bijzonder Roemenen en Bulgaren.

Men wil, aldus burgemeester Donders, niet etnisch profileren, maar tegelijkertijd wel gebruik maken van de kennis en ervaring die is opgedaan om verkeerde bewegingen te herkennen en de rondtrekkende criminelen aan te houden. In Roermond is al twee keer een delegatie Roemeense politieagenten op bezoek geweest om assistentie te verlenen. In de Veiligheidsagenda van de Nederlandse overheid is het probleem van mobiel banditisme één van de speerpunten voor de jaren 2019 tot en met 2022.


Wynia’s Week stelt de vragen bij het nieuws. Steunt u deze broodnodige, onafhankelijke berichtgeving? Doneren voor Wynia’s Week kan via de bankrekening van Wynia’s Week NL94 INGB 0006 3945 08 of HIER. Hartelijk dank!