Weldenkend Nederland verdraagt geen kritiek op de hoofddoek

CoendeJong 25-12-21
Foto bij reclamecampagne van onderafdeling van de Moslimbroederschap, gesteund door Europese Commissie en Raad van Europa, voor het dragen van (islamitische) hoofddoek

Meningen uiten over de islam staat in het huidige maatschappelijke klimaat gelijk aan het hanteren van op een scherp staande handgranaat. De familie Meiland – in 2019 winnaars van de Gouden Televizier-Ring met het reality programma Chateau Meiland – stond in 2021 opeens centraal in een rel over kritiek op hoofddoeken en boerka’s. Overheersen islamitische normen al in Nederland?

Aanleiding was de publicatie van het boek Erica, de motor achter de Meilandjes. Een paar pagina’s uit het boek bevatten commentaren op de islam, immigratie en integratie. ‘Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid’ liet Erica Meiland door haar biograaf Jan Dijkgraaf optekenen. En: ‘Het is toch vreselijk dat je er amper voor uit kunt komen dat je PVV stemt? Want dat levert heel veel gezeik op’.

Verontwaardiging volgde, als op commando. Erica Meiland werd op 29 oktober 2021 bij praatprogramma Jinek van RTL4 bestraffend toegesproken door Eva Jinek. Meiland bleef onverkort bij haar uitspraken en zei dat ze de hoofddoek voor vrouwen niet kon. De consternatie in de studio was voelbaar. TV-starlet Chantal Janzen probeerde ter plekke aan duiveluitdrijving te doen en beweerde – zonder enig bewijs – dat het dragen van de hoofddoek meestal vrijwillig gebeurt.

Sponsordeals

De Meilands zijn volkshelden en praten zoals een deel van hun kijkers op markten en in de kroeg doet. Erica Meiland schreef over ‘klaplopers die allemaal geld sturen naar Turkije’ – een generalisatie die steeds minder opgaat. Ze sprak een voorkeur uit voor asielzoekende gezinnen boven jonge alleenstaande mannen. En Meiland vergeleek vrouwen in een boerka met pinguïns. Stevig, maar niet botter dan de Britse premier Boris Johnson die in 2018 vrouwen in een boerka vergeleek met ‘letter boxes’ (brievenbussen).

Voor de oren van weldenkend Nederland is dergelijke volkstaal hetzelfde als vloeken voor streng gereformeerden. Weldenkend Nederland, dat zijn de vele politici, bestuurders, journalisten, schrijvers, cabaretiers, BN’ers en hoger opgeleide Nederlanders die het heersende narratief over diversiteit en inclusiviteit kritiekloos onderschrijven.

Na het optreden van Meiland bij Jinek volgden meer verontwaardiging, bedreigingen en beschuldigingen van racisme. Een aantal sponsoren zegde overeenkomsten met de Meiland-familie op. Een matrassenmerk beval Maxime Meiland (de dochter van) afstand te nemen van haar moeder. Dennis Schmoltz, CEO van het matrassenmerk, liet in een statement weten ‘diversiteit en inclusie’ te omarmen: ‘Omdat Maxime niet de directe bron was hebben we haar een paar uur de kans gegeven een standpunt in te nemen. Ze is tot nu toe niet bij ons teruggekomen. Daarom hebben wij de samenwerking onmiddellijk verbroken.’

Escalatie in debat

Bedrijven, zeker die met Angelsaksische moedermaatschappijen of aandeelhouders, buitelen over elkaar heen om zich als divers en inclusief te presenteren. Daarbij nemen ze uit de VS afkomstige woke dogma’s over – die op hun beurt weer bepalend zijn voor de neuroses en taboes van spraakmakend Nederland. Dat een bedrijf de dochter van de ‘dader’ publiekelijk het bevel geeft afstand te nemen van haar moeder is een escalatie in het debat.

Maxime Meiland was geen werknemer van het bedrijf maar een reclamegezicht. Het gaat ook niet om staatscensuur, want het is niet de regering die Erica Meiland verbiedt iets te publiceren of bij wet Maxime Meiland meningen oplegt. Wél is hier sprake van meutevorming en volksgerichten, waarbij het uiten van kritiek op één bepaalde religie leidt tot consequenties in het dagelijkse leven (doodsbedreigingen) en het werkende leven (financiële schade). Volledig subjectief en gebaseerd op emoties.

Uitgesproken ex-moslima’s

Is wat Meiland zei zo anders dan wat Lale Gül, auteur van Ik ga leven, schrijft over hoofddoeken en de islam? Gül is in haar boek zeker zo hard over de islam als Meiland. Gül verkocht 200.000 exemplaren van haar boek, kreeg prijzen en is door Elsevier uitgeroepen tot persoon van het jaar 2021.

Voor veel ex-moslima’s als Lale Gül staat echter bepaald geen warm bad klaar. De bewijslast van druk en dwang leggen progressieven graag neer bij de meisjes die zeggen de hoofddoek niet te willen dragen. Bewijs eerst maar eens dat er sprake is van dwang! Uit islamitische milieus afkomstige vrouwen die zich uitspreken lopen het risico het stempel van FVD- of PVV-sympathisant op hun voorhoofd te krijgen.

Het voorbeeld van Ayaan Hirsi Ali – die zich behalve tegen hoofddoeken en sluiers ook uitsprak tegen besnijdenis van meisjes – spreekt boekdelen. Naast bedreigingen uit islamitische hoek – van  terreurcel De Hofstadgroep – kreeg Hirsi Ali te maken met beschuldigingen en besmeuring door vooral linkse journalisten, politici en bestuurders.

De ziel van Weldenkend Nederland

Erica, de motor achter de Meilandjes kreeg in Weldenkend Nederland binnen enkele dagen de taboe-status die De Duivelsverzen van Salman Rushdie heeft onder moslimfundamentalisten. Mediaverslaggever Wilfred Takken van de NRC noemde het boek op 18 november 2021 ‘een haatzaaiend pamflet van een realityster’. Takken fulmineerde verder:

‘Juist dat haar gedachtegoed verpakt is in een onderhoudend boekje over een geliefd, komisch programma, maakt dit werk gevaarlijker dan boeken van gelijke strekking door politici als Thierry Baudet en Geert Wilders.’

Dat Meiland in het boek aangeeft op de Partij voor de Dieren te stemmen ontging Takken, die de Meilands ‘racistische overtuigingen’ toedichtte. Boze BN’ers, journalisten en vele weldenkenden zeiden het hem na, vanuit de aanname dat kritiek op de hoofddoek gelijk staat aan racisme. Het is een wijdverbreide gedachtenkronkel: de islam als ras en de hoofddoek als onuitwisbaar aangeboren kenmerk.

Etnocentrisme

Nederlandse bestuurders, politici en commentatoren behandelen moslims nogal makkelijk als slachtoffers, als door de Nederlandse maatschappij benadeelde minderheid zonder ‘agency’. Intolerantie en overlast door islamitische minderheden waren tenminste ten dele een reactie op discriminatie, zo meenden bestuurders als oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam. Beleid van overheidsinstanties en gemeenten baseert zich anno 2021 nog regelmatig (deels) op vergelijkbare aannames.

Weldenkenden zijn gevoelig voor het ‘islamofobie’-frame dat islamitische organisaties als het Turkse Milli Görüş en de aan de moslimbroederschap gelieerde jongerenorganisatie FEMYSO gebruiken om kritiek op de islam – en de hoofddoek in het bijzonder – verdacht te maken. De moslimorganisaties krijgen daarbij hulp van antiracisme-collectieven als het European Network Against Racism (ENAR) en idealistische organisaties als de Nederlandse Stichting Media en Democratie en de Open Society Foundation.

De Europese Commissie en de Raad van Europa werken graag samen met conservatieve moslimorganisaties. De Raad van Europa én de EU ondersteunden zelfs (kortstondig) een online campagne met posters van vrouwen met hoofddoeken, begeleid door slogans als ‘Bring joy, accept hijabs’, ‘My headscarf, my choice’ en ‘Beauty is in diversity as freedom is in hijab’.

Hoofddoekpromotie en powervrouwen

Lale Gül gaf in de podcast van Elsevier Weekblad op 9 december 2021 aan dat Erica Meiland grotendeels gelijk had over de dwang tot het dragen van hoofddoeken. Ze wees er op dat hoofddoek-draagsters als de Meiden van Halal en Tweede Kamerlid voor  GroenLinks Kauthar Bouchallikht continu positieve media-aandacht krijgen. Gül wees er op dat de conservatieve moslimgemeenschap volledig achter deze zogenaamde ‘powerfeministes’ staat.

Moslims en hun beschermengelen roepen op dit punt uit: Lale Gül wordt juist overal op het paard gehesen! Ze zit toch bij elke talkshow en mag telkens de islam beledigen? Maar Gül zit wel ondergedoken en gaat – net als Salman Rushdie – alleen onherkenbaar of met beveiliging over straat. 

Agency

De beschermengelen kunnen nog inbrengen dat Lale Gül afkomstig is uit een islamitisch milieu en daarom de ‘agency’ heeft om te spreken over hoofddoeken die Erica Meiland niet heeft. Volgens die redenering zouden in Nederland alleen ex-christenen iets over het christendom mogen zeggen. En feministen van de oude stempel van niet-christelijke huize als Hanneke Groenteman en Hedy d’Ancona niet.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zei in 2009 tegen dagblad De Pers geen fan te zijn van de hoofddoek: ‘Ik kan niet wachten op het moment waarop de moslima’s in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren’. In 2001 zei (destijds) hoofdredactrice Cisca Dresselhuys van feministisch weekblad Opzij geen redactrice met een hoofddoek te willen.

Oude stijl feminisme?

Erica Meiland schreef ook over ‘onderdrukking van vrouwen en culturele gewoonten als besnijdenissen’. Toch onderwerpen waar feministen van oudsher om geven. En inderdaad, Erica Meiland identificeert zich naar eigen zeggen als een hardcore feministe.  Meiland zei dat mannen die hun lusten niet kunnen beheersen de kern van het probleem zijn. Om in woke-termen te blijven heeft Meiland hier ‘agency’, want ze is een vrouw. Komt de blinde razernij tegen Erica Meiland niet deels voort uit het besef dat deze ‘volkse’ realityster op haar manier een authentieke feministe is?

Bestaand beleid tegen boerka’s

Het dragen van een boerka is in Nederland bij wet verboden in het openbaar vervoer en in scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Het regeerakkoord dat de beoogde coalitie Rutte Vier van VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december 2021 presenteerde noemt bescherming van meisjes tegen eerwraak, huwelijksdwang en genitale verminking expliciet – praktijken die in Nederland vrijwel uitsluitend binnen de moslimgemeenschap voorkomen.

Frankrijk heeft in 2003 doelbewust een hoofddoekverbod ingevoerd op openbare scholen en universiteiten. Juist om Franse moslimmeisjes op jonge leeftijd tegen dwang te beschermen en te voorkomen dat de islam de sfeer ging bepalen op scholen. Turkije en Indonesië kenden ooit vergelijkbare wetten.

Het dragen van een hoofddoek hoeft geen belemmering te zijn om zaken als huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis te bestrijden, dat bewijst Shirin Musa van Femmes for Freedom. Veel ‘witte’ beschermengelen van de islam hebben moeite deze werkelijkheden publiekelijk te erkennen, zo sterk is de eerbied voor de symbolen van de islam.

Racisme-beschuldiging als wapen

De Haagse moskeeënkoepel SIOHR en het Rotterdamse Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) eisten dat Talpa de samenwerking met Erica Meiland stopzette wegens ‘moslimhaat, discriminatie, racisme en xenofobie’. De racisme-beschuldiging dient hier als wapen.

Het Internationaal Verdrag over de uitbanning van rassendiscriminatie (IVUR) beschrijft in artikel 1 ‘ras’ als zijnde ‘huidskleur, afkomst, nationale afstamming en etnische afstamming’. Jodenhaat is een vorm van rassenhaat, want het richt zich op afstamming – religieus praktiserend of niet. Het dragen van een hoofddoek of boerka is geen kwestie van afstamming, hooguit van religie en cultuur. De gewoonte komt overal ter wereld voor en is niet gekoppeld aan huidskleur of afstamming. Bekering volstaat om vrijwel per direct tot de islam te behoren. Uiteraard bestaat er discriminatie van moslims – net als discriminatie van christenen – maar die discriminatie betreft de religie en de gewoonten en niet de afstamming.

Christenen, joden en moslims

De beschermengelen van de islamitische gevoeligheden komen graag met de redenering: ‘wat als X hetzelfde had gezegd over joden?’. Nu, Erica Meiland schreef in de gewraakte passages in het boek ook over beperkingen die het orthodox-joodse geloof aan vrouwen oplegt. Daarover was geen enkele ophef. Nog een aanwijzing dat alleen de islam, en de hoofddoek in het bijzonder, in Nederland een sacrale status heeft.

BNN-VARA commentator Francisco van Jole noemde op 20 oktober 2021 bij De Nieuws BV orthodoxe protestanten die zich om religieuze redenen niet lieten vaccineren ‘fucking christenen’ en voegde hen toe: ‘ga maar lekker dood’. De uithaal van Van Jole – erkend lid van Weldenkend Nederland – ging zelfs BNN-VARA presentatrice Natasja Gibbs wat te ver, maar lokte verder alleen in christelijke kringen verontwaardiging uit.

Botte opmerkingen over christenen uit Urk of Staphorst oogsten in progressieve kringen vaak applaus, omdat de bewoners van deze dorpen tot de laatste Nederlanders behoren die zich juist niet schamen voor christendom en nationalisme.

Sociaal snobisme

Volkskrant-columniste Loes Reijmer vertolkte dit sociale snobisme perfect in haar bijdrage van 3 december 2021 Meilandjes gecanceld? Nee, dit zijn de wetten van de marketing. De Meilands (‘en hun lekker malle taaltje’) hadden volgens Reijmer een ‘onfris randje’ en debiteerden ‘xenofoob geleuter, borrelpraat die het niveau aan de toog van café Het Sneue Soosje nauwelijks ontstijgt’.  

Moslims als slachtoffers

Erica Meiland ziet de moslimvrouw als slachtoffer van de eigen religie. De weldenkenden zien de moslimvrouw eerder als slachtoffer van Nederlanders als Erica Meiland (en in het verlengde daarvan Geert Wilders).

Het Sociaal Cultureel Planbureau schreef in 2018 in De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld dat ‘de ervaring van uitsluiting, negatieve vooroordelen en discriminatie groepsidentificatie onder moslims bevordert’ en een motivatie kan vormen voor ‘een verscherpte profilering van de eigen moslimidentiteit, in woord en in gebaar (bijvoorbeeld door het dragen van een hoofddoek)’. Het SCP baseerde zich hierbij onder meer op het werk van Martijn de Koning. In deze redenering verklaart men het gedrag van moslims grotendeels vanuit de gedragingen van niet-moslims. Alsof moslims zelf geen ‘agency’ hebben.

Geen van beide kampen in de discussie vermeldde dat islamitische vrouwen zelf ook onprettige ideeën kunnen hebben of andere Nederlanders kunnen discrimineren. Nogal wat moslims (vrouwen incluis) zien niet-moslims als onrein of zelfs minderwaardig. Dit benadrukte Jason Walters – voormalig lid van terreurcel de ‘Hofstadgroep’ en gederadicaliseerd – in de documentaire The Good Terrorist van 2Doc van 6 november 2019.

Onderzoek SCP

Hoogleraar sociologie Ruud Koopmans van het Berlijnse Centrum voor sociaalwetenschappelijk onderzoek WZB concludeerde in 2015: ‘De hoofddoek is beste voorspeller voor moslimfundamentalisme’. Koopmans: ‘Ook als je corrigeert voor leeftijd en opleidingsniveau, zie je dat de hoofddoek gepaard gaat met fundamentalisme, een vijandigere houding tegenover het Westen en meer antisemitisme.’

Het Sociaal Cultureel Planbureau noteerde in 2018 in De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld dat moslims in Nederland orthodoxer worden in plaats van vrijzinniger. Van de Turkse moslima’s draagt bijna de helft een hoofddoek, van de Marokkaanse moslima’s ruim driekwart. Meer dan de helft van de moslims in Nederland is volgens het SCP te typeren als vroom of zelfs orthodox. Van hen vindt het grootste deel dat vrouwen verplicht een hoofddoek moeten dragen. Hoeveel islamitische vrouwen met een hoofddoek zouden Chantal Janzen onrein of onzedig vinden? 

Internaliseren van islamitische normen

Er zijn – zo schreef het SCP – twee tegengestelde stromingen: een deel van de moslims in Nederland wordt religieuzer, een ander kleiner deel seculier. De eerste groep heeft de warme steun van politici, bestuurders en media. De laatste groep zit in de verdomhoek, behalve als ze – zoals Lale Gül – succesvol zijn als schrijfster.

Het SCP-onderzoek onderzocht de mate van conservatisme onder moslims in Nederland met de vraag ‘het doet mij pijn als iemand iets negatiefs over mijn geloof zegt’. De beschermengelen van de islam nemen stapsgewijs dergelijke normen en de gevoeligheden van de conservatieve moslims over.

In Nederland zijn er met name in de grote steden een aantal islamitische basisscholen met regels voor verplicht bidden, kledingvoorschriften, afzondering tijdens het gebed voor meisjes tijdens de menstruatie, controles op verplicht vasten, een verbod op make-up en korte rokjes. En de aanbeveling of verplichting tot het dragen van de hoofddoek.

Allemaal vrijwillig en vrijheid-blijheid, zeggen de niet-islamitische beschermengelen. Meisjes van elf jaar oud zouden volledig uit eigen beweging kiezen voor hoofddoeken en gendersegregatie. Is dit voor islamitische meisjes een goede voorbereiding op de ‘woke’ genderneutrale Nederlandse maatschappij die dezelfde beschermengelen niet zelden voorstaan?

Strijd tegen populisme

Islamitische normen heilig verklaren is voor Weldenkend Nederland een manier om te laten zien dat je geen populist bent en de ‘juiste’ opvattingen hebt. Islamitische Staat-terroriste Laura H. – die op geen enkele manier afstand nam van de genocide plegende beweging waar ze toe behoorde – is niet voor niets door KRO-NCRV-boegbeeld Margriet van de Linde op het podium gehesen en publiekelijk van absolutie voorzien.

Het kijkerspubliek van SBS6 strafte de familie Meiland niet af, de kijkcijfers bleven volgens het SKO Onderzoek van 1 november 2021 op peil. Niet vreemd, want de opvattingen van de ‘Meilandjes’ zijn vergelijkbaar met die van veel Nederlanders. Het onderzoeksrapport Enquête Hoofdpunten Beleid Rutte IV van Peil.nl uit oktober 2021 concludeert dat Nederlanders in meerderheid niet tegen immigratie zijn maar wel ‘een sterke voorkeur hebben voor een actief immigratiebeleid, dat paal en perk stelt aan de huidige ongeremde instroom’. Een kwart van de ondervraagden wil een (tijdelijke) stop op niet-westerse immigranten.

Elke oplettende burgemeester, politicus, wethouder, journalist en BN’er is van deze standpunten op de hoogte. Weldenkend Nederland ziet alleen liever niet dat het plebs deze standpunten en meningen wereldkundig maakt, en zeker niet zonder voorafgaande toestemming van hogerhand.

Wynia’s Week is er ook in het nieuwe jaar, 2022. Draagt u ook bij aan deze broodnodige, onafhankelijke berichtgeving? Doneren aan Wynia’s Week kan via de bankrekening van Wynia’s Week NL94 INGB 0006 3945 08 of HIER. Hartelijk dank!