Asilia: een negenpuntenplan voor de migratie

bakas-boot-vluchtelingen-hulp

Alle ogen in Europa zijn de afgelopen decennia  gericht op de niet aflatende migratiestroom die onze kant opkomt, nu nog steeds ondanks de Coronacrisis. De politiek is verdeeld, helemaal op Europees niveau, maar in Den Haag gaan er gelukkig steeds meer stemmen op die pleiten voor opvang in de regio. Want miljoenen nieuwe, overwegend islamitische vluchtelingen die naar Europa trekken zullen  de samenleving sterk onder spanning zetten en verscheuren.

De kwestie is alleen waar dan wel safe havens gecreëerd moeten worden. Het voorstel van voormalig CDA-partijleider Sybrand Buma om in het noorden van Syrië door Europese militairen beschermde vluchtelingenkampen op te zetten, lijkt me niet erg realistisch. We worden dan een schietschijf voor ISIS.

Buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië hebben al veel Syriërs opgenomen. Turkije meer dan anderhalf miljoen, Libanon ruim een miljoen en Jordanië ruim een half miljoen. De rijke oliestaten doen daarentegen net alsof hun neus bloedt.

Saoedi-Arabië en Koeweit namen elk ruim 500 vluchtelingen op, Qatar en Oman nog geen 150, en Bahrein ruim 300. Terwijl ze bulken van het geld en de meeste vluchtelingen ook nog eens geloofsgenoten zijn. Hoe nu verder? Ik stel voor om op iets meer afstand van Syrië en Irak zogenoemde Asilia’s op te richten, nog te bouwen stedelijke gebieden beheerd door Europese landen maar gelokaliseerd niet ver van de brandhaarden.

Het is niet alleen het conflict in het Midden-Oosten dat zorgt voor de toestroom van asielzoekers. Ook vanuit Afrika blijven de komende jaren massa’s gelukszoekers toestromen.

Even terug naar de jaren ’90. Van de Somaliërs die toen hierheen kwamen, leeft nu nog steeds rond de 80 procent  van een uitkering. Niet echt een aanwinst voor de samenleving, lijkt mij.

In de wetenschap dat de overheid binnen tien jaar 30-50 procent minder belastinginkomsten kan verwachten  ̶̶  de stelling is van futuroloog prof. Dr. Wim de Ridder ̶   kunnen we natuurlijk niet doorgaan met mensen opnemen die geen relevante talenten of vaardigheden hebben, ze vervolgens decennialang uitkeringen toestoppen, en verwachten dat de samenleving hier niet door verscheurd raakt. Het is hoog tijd voor een grondige aanpak, een echte oplossing. Op de EU-bureaucratie wachten heeft geen zin. Dan krijg je de situatie van ‘terwijl het gras groeit, sterft het paard’.

Hierbij dus mijn plan voor Nederland.

1. Nederland huurt voor 30 jaar een stuk land van een redelijk stabiel Afrikaans land waar goed zaken mee te doen is. Te denken valt aan bijvoorbeeld Nigeria, Tunesië,  Senegal, Gambia of Ethiopië. Voor de huur van deze grond betaalt Nederland jaarlijks een redelijk bedrag, zoals Engeland indertijd deed met Hongkong in China. Allen die nu (nog) in een asielprocedure  zitten in ons land, worden subiet via een luchtbrug daarheen verkast. Zo’n 500 tot 700 vluchten, dat moet in een week kunnen. Daar is noodopvang en de asielzoekers krijgen bouwmaterialen, bouwkennis etc. ter beschikking en kunnen, onder leiding van Nederlandse bouwbedrijven, daar een eigen stad bouwen. Ik noem het Asilia. Ze krijgen niets gratis. Ze bouwen een schuld op, en kopen een woning. Met hypotheek. Er komt een staatsbank die dat financiert. Ze krijgen hulp van Nederlandse boeren en tuinders om hun eigen voedsel te leren verbouwen. Zoetwatervoorziening, slimme energie, afval- en waterrecycling: alles op moderne leest geschoeid. Ze krijgen hulp en advies en Nederland levert het management, maar ze moeten het allemaal zelf opbouwen. Er moet echt een economie in Asilia ontstaan en mensen moeten werken en niet de hele dag zitten niksen, zoals hier in de AZC’s gebeurt. Want ledigheid is des duivels oorkussen. In  Asilia gelden strenge regels en het geheel wordt geleid als een bedrijf. Dit idee gaat verder dan wat Australië nu doet: asielzoekers worden nu door de Australiërs vervoerd naar Nieuw Guinea of Cambodja, waar Australië de asielopvang aan heeft ge-outsourced. Terwijl de asielzoekers in hun Asilia aan het werk zijn, loopt hun asielprocedure. Maar doordat ze fysiek ver van de Nederlandse asielmaffia zitten, die goud aan ze verdient, krijgen ze geen nodeloze hoop. Vanaf dag 1 wordt ze duidelijk gemaakt dat Asilia de enige manier is om een nieuw bestaan op te bouwen buiten hun vaderland. Take it or leave it. Asilia is een praktische invulling van het goede idee van voormalig VVD-kamerlid Malik Azmani om de opvang van asielzoekers louter in eigen regio te laten plaatsvinden.

2. Bij het zoeken naar een geschikte locatie voor Asilia zal rekening gehouden moeten worden met de grote scheidslijn die de wereld momenteel verdeeld: die tussen moslims en andere gelovigen, voornamelijk christenen. Islamitische vluchtelingen uit het Midden-Oosten zouden bijvoorbeeld terecht kunnen in een Asilia dat wordt opgezet in het gematigd islamitische Tunesië. Dat land is door aanslagen en corona zijn belangrijkste economische steunpilaar , het toerisme, aan het kwijtraken, en kan door de verhuur van grond voor Asilia zijn schatkist aanvullen. Ook de lokale bevolking kan een graantje meepikken van de economische activiteit die in Asilia wordt gegenereerd, en de Syriërs, Irakezen en Afghanen komen terecht in een land met een cultuur die minder afwijkt van hun eigen cultuur.

3. De beroemde, nu overleden, Zweedse demograaf Hans Rosling voorspelt dat de bevolking van Afrika tot het jaar 2100 verviervoudigt van 1 miljard mensen nu naar 4 miljard mensen straks. Veel Afrikaanse gelukszoekers die nu in bootjes de Middellandse Zee oversteken komen uit christelijke landen, en die moet je niet op een hoop gooien met islamitische oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten, want dat wordt hommeles. Beter is het voor hen in Afrika meerdere Asilia’s op te zetten, bijvoorbeeld in Nigeria, Ethiopië, Kameroen en Ghana. Deze Asilia’s kunnen dan als economisch voorbeeld gelden voor de rest van Afrika, en het zijn goede hubs om de band tussen christelijk Europa en christelijk Afrika te versterken.

4. Nederland verbindt geboortebeperking als basisvoorwaarde aan ontwikkelingshulp in Afrika. Demograaf Malthus en zijn volgers voorspelden al grote rampen door overbevolking, de Club van Rome deed dat ook. Aanpakken dus.

5. Asilia zet stevig in op onderwijs en ondernemerschap. Mensen leren een vak waar markt voor is. En ze krijgen ook haatvrije religieuze educatie. Haatpredikers worden buiten de deur gehouden en er heerst gelijkheid tussen seksen. Jodenhaat, christenhaat, homohaat en vergelijkbaar middeleeuwse denken wordt niet getolereerd.

6. Nederland start, in navolging van Australië en straks Denemarken, een multimediale asiel-afremmende campagne in Afrika. De boodschap: je bent bij ons niet welkom, je wordt subiet naar Asilia vervoerd. Blijf waar je bent.

7. Duitsers zuchten onder de asielstroom maar zijn te politiek correct om een Asilia-plan goed te keuren. Maar als de stoutmoedige Nederlanders dit plan uitvoeren, dan kunnen zij het wellicht ook voor Duitsland doen. Ik denk dat de Denen en Oostenrijkers sowieso meedoen.

8. Voormalig politicus Halbe Zijlstra (VVD) zei ooit dat niet alle dictators per se slecht zijn. Hij heeft gelijk, want er zijn legio voorbeelden van dictators die hun land als het ware bij elkaar houden. Zodra ze worden afgezet –denk aan Generaal Tito in Joegoslavië of aan Sadam Hoessein in Irak ̶  laaien de interne conflicten op en raakt het land in een burgeroorlog verzeild. Kolonel Gaddhafi hield de Libische clans koest en onder zijn bewind had Europa niet met de asiel-ellende van nu te kampen. Gaddhafi was best gek, maar niet zo nihilistisch als ISIS, dat dit land nu rap verovert.  Veel asielzoekers komen nu vanuit Libië in boten hierheen. Het is aardig dat de Italiaanse marine voorkomt dat mensen verdrinken, maar boten terugslepen en de opvarenden in Libië aan wal zetten of gelijk doorsturen naar Asilia in Tunesië, de boten vernietigen en mensensmokkelaars het gevang in jagen, werkt beter, zo leert de ervaring in Australië.

9. Daarna wordt het tijd om een nieuwe stabiele macht in Libië in het zadel te helpen. Het Westen heeft daar ervaring mee. Dat komt van pas. Wie is een goede kandidaat? Ik zou denken aan Saif Gaddhafi, een van de zonen van de kolonel. Hij is ter dood veroordeeld en zal vast dankbaar zijn als hij uit zijn cel bevrijd wordt door een speciale missie van Europese militairen. Italië was ooit kolonisator van Libië en Italianen en Libiërs kunnen wel samenwerken. Deze Gaddhafi-telg krijgt vervolgens alle hulp, geld en wapens om de chaos in Libië neer te slaan en er weer een stabiel land van te maken. In ruil daarvoor zorgt hij ervoor dat asielzoekers Libië niet meer gebruiken als springplank naar Europa.  De Amerikanen die het nodig vonden Gaddhafi ten val te brengen zullen misschien gaan protesteren, maar dan mogen zij de asielzoekers opnemen. Niet ons in Europa laten opdraaien voor Amerika’ s verkeerde militaire en politieke keuzes.

Voila: een 9-puntenplan om snel van de asielcrisis af te komen, die nu als een donkere wolk boven ons mooie land hangt. Zo houden we onze samenleving ook in de toekomst betaalbaar en blijven er ook voor onze eigen minder draagkrachtigen sociale huurwoningen over Tegelijkertijd kunnen we er voor zorgen dan alle Asilia’s stabiele economische hubs worden, met een democratisch bestuur waarmee het goed zakendoen is. En we zetten een inspirerend voorbeeld neer, waar andere Europese landen zich aan kunnen spiegelen. Een voorbeeld van VOC-denken. Het plan zal veel stof doen opwaaien en mensen zullen gaan roepen dat zoiets echt niet kan, maar de toekomst is aan degenen met lef. De taskforce asiel die er nu aankomt? Die zou dit plan kunnen uitwerken en uitvoeren. Dan komt het allemaal goed. Succes!