Economie

Alle artikelen in Economie.

SypWynia 4-5-24

‘Nieuwe wet verslechtert pensioenen en is verdienmodel voor de financiële sector’

De komende jaren wordt het Nederlandse pensioenstelsel drastisch veranderd, zonder dat de ongeveer 10 miljoen deelnemers van de pensioenfondsen daar iets over te zeggen hebben gehad. Wilma Schrover, directeur van seniorenvereniging KBO-Brabant trekt aan de noodrem. ‘Onze pensioenfondsen worden gesplitst in evenveel potjes als mensen. Dat wordt niet alleen een chaos, maar het betekent ook […]

WW Vervloed 27 april 2024

De Europese economie raakt steeds verder achterop bij de VS. En dus is niet meer, maar mínder Brusselse bemoeizucht nodig

Op de Europese Raad van 17 en 18 april werd het rapport van de Italiaanse oud-premier Enrico Letta besproken. Het ‘independent High-Level Report on the future of the Single Market’ werd opgesteld op verzoek van de raad om iets te doen aan het probleem dat de economische groei van de EU achterloopt bij die van […]

mENNO

De asielmigrant wordt arbeidsmigrant en werkgevers juichen. Herhaalt de geschiedenis van de gastarbeiders zich?

Het lijkt een open deur. De groei van de Nederlandse economie wordt na enige tijd gevolgd door een groei van de arbeidsmigratie en andersom. Krimpt de economie, krimpt de arbeidsmigratie. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het verband eerder deze maand in een onderzoek vastgesteld en dan is het een politiek feit.   Een politiek feit […]

Tamminga

Het ondernemingsklimaat fiksen? Dit zijn de zes bedrijven waar RutteVier in besloten kring naar luistert

Het was een brief op poten. Een brief vol klare taal. De ondernemers waarschuwden het kabinet. Ze klaagden over het kille ondernemingsklimaat. Over eenzijdige experimenten in het overheidsbeleid. Over snel stijgende belastingen. Ze gaven het kabinet ook de oplossing. ‘Een radicale verbetering van het ondernemingsklimaat door een positieve benadering van ondernemend Nederland en door het […]

Roodenburg

De lobby voor nóg meer arbeidsmigranten heeft geen oog voor de Nederlanders

Is de opvang van asielzoekers in Nederland onder de maat? De asielzoekers zelf vinden van niet, zoals valt op te maken uit de gestaag groeiende aantallen die de weg naar de aanmeldcentra hier te lande weten te vinden. Nederland is voor hen the place to be. Denk hierbij niet alleen aan de opvang in luxe […]

Gastauteur Tellingen

Het gaat verrassend goed met stenen winkels, ondanks ontwrichtend kabinetsbeleid

*door Hans van Tellingen In grote lijnen gaat het goed met de stenen winkels. Zij doen het in ieder geval beter dan de webwinkels als je kijkt naar de omzet die wordt gegeneerd én naar de sterk dalende retail-leegstand. Uiteraard komen er wel bedreigingen af op de retail. Vaak zijn die te wijten aan overheidsbeleid. […]

Frentrop

Van handelsland naar klimaatkampioen: al anderhalve eeuw doen ze op Economische Zaken met alle modes mee

De overtuiging van de demissionaire regering dat miljarden aan belastinggeld ervoor kunnen zorgen dat zowel staal (door Tata) als chipmachines (door ASML) tot nut van het algemeen in Nederland geproduceerd blijven worden, noopt tot een terugblik op de steeds wijzigende visie op hoe de overheid om moet gaan met het bedrijfsleven. Onder het motto ‘nomen […]

asml

Demissionair RutteVier dokt miljarden voor grote bedrijven waarmee het investeringsklimaat wel heel royaal geworden is

Economie is strijd en aan het eind van de dag trekken grote ondernemingen vaak aan het langste eind. De economische strijd tussen ondernemingen gaat om de beste producten, tiptop diensten, de beste medewerkers en het meest getalenteerde kader. Je lees het succes of falen af aan de winst. Maar achter de concurrentiestrijd gaat politieke strijd […]

Magnus

Drie eenvoudige voorstellen voor een beter vestigingsklimaat

Het verslechterende Nederlandse vestigingsklimaat is volop in het nieuws. Een aantal (grote) bedrijven is al naar het buitenland vertrokken, en andere (zoals ASML) dreigen te volgen. Iedereen die belang hecht aan een sterke economie met stijgende lonen zou zich hier zorgen om moeten maken. Wat kan de overheid doen om het tij te keren? Een […]

Menno

De Ruttekabinetten wilden een Hollands Glorie-industrie, maar nu het erop aankomt bouwt een Franse werf onze onderzeeboten

Soms moet je de rollen omdraaien voor het beste inzicht. Neem de aanbesteding van vier nieuwe onderzeeboten aan de Franse scheepswerf Naval. De Zweeds-Nederlandse combinatie van het beursgenoteerde Saab en familiebedrijf Damen (Gorinchem), die lange tijd de favoriet was, vist achter het net. Maar stel nu… dat de Fránse regering vier onderzeeboten had willen bestellen. […]