Jan Latten: ‘Asielstroom naar Nederland gaat verder groeien’

janlatten
Jan Latten. (Beeld: screenshot NPO)

‘We krijgen nieuwe asiel- en andere migratiegolven en die kunnen tot een nog grotere toestroom naar Nederland zorgen,’ zegt demograaf Jan Latten in gesprek met Syp Wynia. Als de Oekraïners blijven bedraagt het Nederlandse migratiesaldo dit jaar 200.000. De voorgaande jaren was het gemiddeld ruim 100.000. Maar in de komende tien, twintig jaar kan dat aantal nog hoger uitpakken, zegt Latten.

Het videogesprek van Syp Wynia met Jan Latten treft u HIER. En de podcast van dat gesprek vindt u HIER.

Jan Latten werkte bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Jan van de Beek schreef hij in 2018 het artikel dat leidde tot de motie-Dijkhoff in de Tweede Kamer. Het kabinet moest van de Tweede Kamer de bevolkingsgroei (voornamelijk door immigratie) in kaart brengen. Na veel geaarzel en getraineer is er nu een eindelijk een staatscommissie, die echter pas eind volgend jaar met resultaten komt.

‘Migratie uit Afrika zal groeien’

Latten verbaast zich over het gebrek aan aandacht van het kabinet voor de bevolkingsontwikkeling. Hij zegt: ‘Afrika zit nog wel dertig jaar in een babyboom. Daar hebben we een bevolkingsexplosie, in Europa een implosie. Die beweging over de Middellandse Zee is echt geen incident. Die wordt vast nog wel groter. Dat gaat voor heel veel spanningen zorgen. Maar in dit land waar we alles berekenen weten we wel hoeveel koeien en varkens er zijn, maar laten we na om de groei van het aantal mensen te voorzien en daar op in te spelen. Dat dat geen thema is – of mag zijn – is zeker gek.’

Het sluiten van de ogen voor de bevolkingsgroei door immigratie leidt ook nu al tot ernstige problemen. Latten: ‘We hebben hier nu een explosie van immigratie, maar tegelijkertijd een implosie van woningbouw. Dus groeit de woningnood – én de immigratie ook. Misschien is het doel van het beleid om mensen te redden. Maar dan zou ik zeggen: zorg eerst dat je land op orde is en begin dan de wereld te redden.’

Latten verklaart het ontbreken van debat over de immigratie deels uit het idee in een land als Nederland dat grenzen een voorbije zaak zijn en dat ‘de wereld van iedereen’ is. Maar, zegt hij: dat wereldbeeld bestaat alleen hier. In de rest van de wereld leven grenzen wel degelijk, kijk maar naar de Oekraïne-oorlog – die gaat over grenzen. Wij leven hier in een fictieve wereld.’

‘Ongevraagde immigratie aanpakken’

Als Nederland toch nog bij zinnen komt en probeert de bevolkingsontwikkeling onder controle te krijgen, adviseert Latten om vooral de nadruk te leggen op de ongevraagde immigratie, dus de mensen die op eigen initiatief komen, zonder dat ze gevraagd zijn of nuttig worden gevonden, maar alleen omdat ze er zelf beter van denken te worden, dus asielzoekers, gezinsmigratie en mensen die op de bonnefooi komen. ‘Want gevraagde migranten, zoals kennismigranten, die dragen ook bij aan de bevolkingsgroei, maar van hen staat tenminste vast dat ze ook een bijdrage leveren.’

Wynia’s Week is er 104 keer per jaar, met artikelen, video’s en podcasts. Wynia’s Week kent geen betaalmuur. Alles wordt mogelijk gemaakt door de donateurs. Doet u mee? Dat kan HIER. Hartelijk dank!