Verzet tegen ‘woke-geschiedschrijving’ dekolonisatie Nederlands-Indië

politioneleacties

Vijf jaar werkten historici aan het grote ‘Dekolonisatie’-project onder leiding van drie instituten, gecoördineerd door het NIOD. Binnenkort resulteert dat in twaalf boeken, die een nieuw beeld moeten geven van het einde van de rol van Nederland als kolonisator in het huidige Indonesië. Dat ‘Dekolonisatie’-project werd op voorstel van de toenmalige PvdA-minister Bert Koenders door het tweede kabinet-Rutte gesteund met een miljoenensubsidie.

Maar diverse historici, militairen, veteranen en organisaties van Indische Nederlanders nemen al bij voorbaat geen genoegen met het beeld van de geschiedenis dat opgeroepen wordt in de boekenreeks van het ‘Dekolonisatie’-project. Syp Wynia spreekt in deze video met Bauke Geersing van het genootschap Aurora, die zich opwerpt als tolk van het verzet tegen de aanpak van de samenwerkende instituten.

‘Geen geschiedschrijving, maar propaganda’

Volgens Geersing gebruiken de drie instituten hun overheidssubsidie niet om historische feiten recht te doen, maar om propaganda te bedrijven. Hij gaat daarbij af op alle voorpublicaties van het project en uitlatingen van auteurs en leidinggevenden.

Volgens Geersing – aanvankelijk beroepsmilitair, vervolgens jurist en lang een van de topmensen van de publieke omroep – bedrijft de groep historici rond het NIOD geschiedschrijving in de geest van de omstreden Amerikaanse ‘critical race theory’ – ook wel als ‘woke’ betiteld – waarbij blanken steevast en uitsluitend als daders en niet-blanken al even voorspelbaar uitsluitend als slachtoffers worden voorgesteld.

In het ‘Dekolonisatie’-project zou volgens Geersing sprake zijn van doelbewust eenzijdige geschiedschrijving, gericht op het zwartmaken van de rol van Nederland. De werkelijkheid ten tijde van de dekolonisatie van Nederlands-Indië is volgens Geersing veel genuanceerder (er was ook veel geweld aan Indonesische kant, bijvoorbeeld).

‘Legeronderdelen tekenen bezwaar aan’

Volgens Geersing zijn Nederlandse krijgsmachtonderdelen, veteranenorganisaties en organisaties van Indische Nederlanders van plan om verzet aan te tekenen tegen de uitkomsten van het ‘Dekolonisatie-project’. Zelf pleit Geersing er voor, dat het kabinet-RutteVier geen genoegen neemt met de uitkomsten van het ‘Dekolonisatie’-project, ook omdat de drie instituten zich niet aan de opdracht van het kabinet RutteTwee zouden hebben gehouden. Geersing: ‘Dit kan nooit het laatste woord zijn. Het is hooguit een tussenstap’.

Click op onderstaande foto voor de video!

Nog geen abonnee van Wynia’s Week TV (WWTV)? Aanmelden kan HIER. Welkom!

Nog geen donateur van Wynia’s Week? Doneren kan HIER. Hartelijk dank!