Week 20 - 2024

Niet werkgelegenheid is het probleem maar de Nederlandse deeltijdcultuur

ww15-05

WERK Menno Tamminga: Leve het ministerie van Arbeid | DOCIEL Helaas voor geplaagde woningbezitters: helemaal niemand in Den Haag is bang voor Vereniging Eigen Huis. Door Roelof Bouwman | CULTUUR De natuur is niet heilig maar moet door mensen vruchtbaar worden gemaakt. Door Chris Rutenfrans | HAMAS Harrie Verbon: Pro-Palestijnse protesten kunnen zegen zijn voor Trump en Wilders | BOEK Lees het vlijmscherpe nieuwe boek van Maaike van Charante over de weldenkende klasse in Nederland / PVDA/GL Frans Timmermans maakt zorgmedewerkers blij met dooie mus: hoger salaris kan alleen door hogere zorgpremie. Door Wim Groot  | XI JINPING Johannes Vervloed: EU moet wel zaken blijven doen met China maar hoeft niet alles te accepteren | MISDAAD Hans Werdmölder: Strafrechtadvocaten vergeten vaak dat zij niet alleen hun cliënt maar ook de rechtsstaat moeten dienen |

Bent u al donateur van Wynia’s WeekWe hebben het er wel niet veel over, maar het zijn de donateurs die Wynia’s Week mogelijk maken: 104 keer per jaar met even onafhankelijke als broodnodige artikelen, video’s en podcasts. Tot onze vreugde groeit het aantal donateurs gestaag. Doet u ook mee? Hartelijk dank!
Menno

Werkgelegenheid is nu niet het probleem, de Nederlandse deeltijdcultuur wel. Waarom heet het ministerie dan nog Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

Werk is een splijtzwam tussen mannen en vrouwen. Van de mannelijke werknemers werkt 67 procent vijf of meer dagen in de week, van de vrouwen werkt 72 procent juist vier dagen of mínder in de week. De twee cijfers  illustreren wat al jaren de handicap is van de Nederlands arbeidsmarkt die...

Bouwman

Helaas voor geplaagde woningbezitters: helemaal niemand in Den Haag is bang voor Vereniging Eigen Huis

In ons collectieve geheugen heeft zich het beeld vastgezet dat het na de Tweede Wereldoorlog in Nederland lange tijd een saaie boel was. Er zou in ons kneuterige vaderland een verstikkende, burgerlijke moraal hebben geheerst en ook hing overal een allesdoordringende spruitjeslucht. Pas in de loop van de jaren zestig kwam...

Chris

De natuur is niet heilig maar moet door mensen vruchtbaar worden gemaakt

Naoberschap, subsidiariteit en rentmeesterschap zijn alle drie begrippen die voortkomen uit het gemeenschapsdenken, het communitarisme, de filosofische stroming die benadrukt dat het individu niet op zichzelf staat maar voortgekomen is uit de gemeenschap en daarin ook is ingebed. Die begrippen behoren tot het sleutelrepertoire van de christendemocratie. Maar het CDA heeft...

Verbon

Pro-Palestijnse protesten kunnen zegen zijn voor Trump en Wilders

In 1969 ging ik studeren aan de gereformeerde Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Het zou meer voor de hand hebben gelegen als ik als katholieke jongen naar de toenmalige gemeentelijke universiteit (GU) was gegaan. Die universiteit vond ik echter te radicaal links. Vlak voor ik ging studeren waren er namelijk aan...

Groot

Frans Timmermans maakt zorgmedewerkers blij met dooie mus: hoger salaris kan alleen door hogere zorgpremie

Vorige week, op de Dag van de Arbeid, lanceerde GroenLinks/PvdA een plan om de laagstbetaalde werknemers in de zorg meer salaris te geven. Het minimumloon in de zorg zou €16 per uur moeten worden. Dat is ruim drieënhalf euro meer dan het huidige wettelijke minimumloon. Volgens GroenLinks/PvdA werken 600.000 mensen in...

vERVLOED

EU moet wel zaken blijven doen met China maar hoeft niet alles te accepteren

Het bezoek van Xi Jinping aan Europa (Frankrijk, Servië en Hongarije) heeft de discussie op ons continent doen oplaaien over hoe met China om te gaan. Is China een partner, een concurrent of een ‘systemic rival’? Deze discussie vindt al langer plaats in de VS. China steekt de VS naar de...

Hans

Strafrechtadvocaten vergeten vaak dat zij niet alleen hun cliënt maar ook de rechtsstaat moeten dienen

Tot eind jaren zeventig viel in de strafrechtsadvocatuur, op een paar uitzonderingen na, bij wijze van spreken geen droog brood te verdienen. Topinkomens kwamen binnen de strafrechtadvocatuur niet of nauwelijks voor. Halverwege de jaren zeventig en begin jaren tachtig is de drugscriminaliteit gaan exploderen. In die jaren verschenen ook nieuwe misdaadgroepen...

Spruyt

Hoezo ‘kleinburgerlijk’? Met gezonde en stabiele gezinnen kunnen we flink besparen op de jeugdzorg  

Volgende week is het de week van het gezin. Dat klinkt wat stoffig, maar het gezin is zo belangrijk dat enige (politieke) aandacht niet overbodig is. Vereenvoudig alle regelingen en herstel de echte keuzevrijheid. Heeft het zin om in een week waarin oorlogen in Oekraïne en Gaza, een spannende kabinetsformatie en...

Jaspers

Met de stikstofneurose van Christianne van der Wal kunnen we haalbaarheid en betaalbaarheid wel vergeten

De hele energietransitie die nu op gang komt, met de bouw van gigantische windmolenparken op zee, daken vol zonnepanelen die via de salderingsregeling gesubsidieerd worden, en het met miljarden euro’s subsidie verstoken van miljoenen tonnen buitenlands bos in onze kolencentrales, is eigenlijk allemaal ontwikkelingshulp. Immers, dit moet onze CO2-uitstoot terugdringen, waardoor...

WW1303 (1)

Wie is wie bij Wynia’s Week?

Wynia’s Week bestaat nu ruim 5 jaar. Natuurlijk dankzij de donateurs, die het mogelijk maken dat er een voortdurende stroom artikelen, video’s en podcasts verschijnen. Maar uiteraard evenzeer dank zij de tientallen auteurs en andere medewerkers. Velen van hen zijn bekend bij lezers, kijkers en luisteraars, maar anderen minder of niet....

Gast Schepel

Wijs asielzoekers die over land zijn gekomen direct af en beperk gezinshereniging van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Door Joost Schepel* De Staat van Migratie 2023 van het ministerie van Justitie (gratis te downloaden) biedt een schat aan informatie, al moet kritisch met de gegevens worden omgegaan. Zo wordt in het rapport als feit vermeld dat 11 procent van de totale immigratie uit asielimmigranten bestaat. Dat klopt niet. Broers...

1

‘Als Trump wint, kan Zelensky het wel vergeten’

TV-presentator Charles Groenhuijsen denkt dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november weer gaat winnen van Donald Trump, ‘want de verkiezingen worden gewonnen door wie meer vrienden heeft dan vijanden’. De tien procent kiezers die nog niet weten op wie te stemmen, zullen volgens Groenhuijsen beslissend zijn. Het hele gesprek van...

Bomhoff

Rechtstreeks gekozen burgemeesters: waar wachten we in hemelsnaam nog op?

‘Nederland wacht op doorbraken’, schrijven de informateurs. Er komt dan ook vast een regeerakkoord met sonore taal, maar voor een krachtige uitvoering blijven we afhankelijk van de ambtenaren van GroenLinks en D66, van de van hun eigen voortreffelijkheid overtuigde Volkskrant, NRC en NOS, en van de VVD, die een historie heeft...

WWTV240424-Pim&SYp

‘Nieuwe coalitie moet van Nederland weer normaal land maken’

Mark Rutte schaakt al bijna anderhalf jaar op twee borden: premier van Nederland en kandidaat-topman van de NAVO. ‘Als hij NAVO-chef wordt, moet hij onmiddellijk opstappen als demissionair premier van Nederland,’ zegt Syp Wynia. ‘Want Nederland is de NAVO niet en andersom evenmin. Het is al veel te ver gegaan met...

Bouwman

Poetin in de kaart spelen? Dat doet Frans Timmermans misschien wel beter dan Thierry Baudet

Rusland, zo viel onlangs te lezen in de Volkskrant, hanteert steeds brutalere methoden om westerse democratieën te verzwakken, ‘van spionage tot sabotage’. Een paar decennia geleden, toen er nog communisten in het Kremlin bivakkeerden, werd dit soort analyses door progressieve Nederlandse media vaak afgedaan als ‘Koude Oorlogsretoriek’ en ‘vijanddenken’. Je kon...

Wansink

De informatieoorlog van Sefton Delmer: ondermijning van nazi-propaganda, grappen en jazz

Zowel op het slagveld als op het terrein van de propaganda waren de nazi’s in de zomer van 1941 heer en meester. De Britten waren geïsoleerd, in de Sovjetunie viel de ene na de andere stad. Sefton Delmer, een in Berlijn geboren Britse journalist, kreeg de opdracht van de Britse geheime...

SypWynia 4-5-24

‘Nieuwe wet verslechtert pensioenen en is verdienmodel voor de financiële sector’

De komende jaren wordt het Nederlandse pensioenstelsel drastisch veranderd, zonder dat de ongeveer 10 miljoen deelnemers van de pensioenfondsen daar iets over te zeggen hebben gehad. Wilma Schrover, directeur van seniorenvereniging KBO-Brabant trekt aan de noodrem. ‘Onze pensioenfondsen worden gesplitst in evenveel potjes als mensen. Dat wordt niet alleen een chaos,...