Week 19 - 2024

Poetin in de kaart spelen? Dat doet Frans Timmermans misschien wel beter dan Thierry Baudet

ww0508
De lijsttrekkers Thierry Baudet (FvD) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) bij een ontvangst door Kamervoorzitter Vera Bergkamp, november 2023. Foto: Robin Utrecht, ANP Foto.

ONDERMIJNING Roelof Bouwman: Een land dat zich wentelt in schuldgevoel is geen vitale opponent van de Russen | PO Utopie voor een nieuw publiek bestel: vier omroepen en 100 miljoen bezuinigd. Door Mark Koster | GRABBELTON Menno Tamminga: Wie wint de jackpot uit het coronaherstelfonds? Varkensboeren, natuurorganisaties of laptops voor het onderwijs? | BOEK Lees de schitterende interviews van Wierd Duk met Nederlanders die zich ontheemd voelen in eigen land | FASCIST Dat belediging strafbaar is gesteld, is geen goede zaak. Door Bart Collard | OP DE MAN Rik Smits: Polarisatie is hollevatenpolitiek die ons allemaal schaadt | VRIJHEID Paul Frentrop: Waar blijft de nieuwe regering die wél een immigratiebeleid voert? | VS Arie Graafland: Amerikaanse werkende klasse is toleranter dan verwacht en heeft geen tijd voor onderlinge haat |

Bent u al donateur van Wynia’s WeekWe hebben het er wel niet veel over, maar het zijn de donateurs die Wynia’s Week mogelijk maken: 104 keer per jaar met even onafhankelijke als broodnodige artikelen, video’s en podcasts. Tot onze vreugde groeit het aantal donateurs gestaag. Doet u ook mee? Hartelijk dank!
Bouwman

Poetin in de kaart spelen? Dat doet Frans Timmermans misschien wel beter dan Thierry Baudet

Rusland, zo viel onlangs te lezen in de Volkskrant, hanteert steeds brutalere methoden om westerse democratieën te verzwakken, ‘van spionage tot sabotage’. Een paar decennia geleden, toen er nog communisten in het Kremlin bivakkeerden, werd dit soort analyses door progressieve Nederlandse media vaak afgedaan als ‘Koude Oorlogsretoriek’ en ‘vijanddenken’. Je kon...

koster

Utopie voor een nieuw publiek bestel: vier omroepen en 100 miljoen bezuinigd

De formerende partijen zijn het over veel oneens, maar over één dossier bestaat overeenstemming: de publieke omroep moet worden hervormd. De liefde voor de staatsomroep varieert van niets (‘een nutteloos ding’) tot iets meer (‘waardevol, maar moet goedkoper’). Het budget zal kleiner worden en het mes wordt gezet in de bureaucratie....

Menn

Wie wint de jackpot uit het coronaherstelfonds? Varkensboeren, natuurorganisaties of laptops voor het onderwijs?

Aan ronkende woorden geen gebrek. ‘We hebben de visie, we hebben het plan en we hebben afgesproken om hier samen 806,9 miljard euro in te investeren’, juicht de website van de Europese Commissie. Het grootste deel van de bijna 807 miljard euro komt uit het zogeheten coronaherstelfonds. Het fonds is omstreden....

Collard (2)

Dat belediging strafbaar is gesteld, is geen goede zaak

Nazi! Fascist! Racist! Het zijn beschuldigingen die menig opiniemaker, journalist en politicus het afgelopen jaar naar de oren geslingerd heeft gekregen; of ja, meestal naar het scherm. In veruit de meeste gevallen zijn die beschuldigingen ongefundeerd en in nog meer gevallen zijn ze onterecht. Iemand uitmaken voor nazi; veel erger lijkt...

Smits

Polarisatie is hollevatenpolitiek die ons allemaal schaadt

‘Spelen op de man? Dat pik ik niet meer’, zo lichtte Geert Wilders op 22 april zijn aangifte tegen Frans Timmermans toe, die gezegd had niets te zullen nalaten om te voorkomen dat de PVV-leider in Nederland ‘aan de macht kwam’. Het was nogal onbesuisde spierballentaal van mannen die maar gebrekkig...

Frentrop

Waar blijft de nieuwe regering die wél een immigratiebeleid voert?  

Op tal van plekken op de wereld proberen mensen elkaar om tal van redenen de hersens in te slaan. De verliezende partij moet om het vege lijf te redden dikwijls de benen nemen. Bereikt die Ter Apel dan bekijkt de ChristenUnie deze vluchteling barmhartig aan de hand van de Bijbel. Haar...

Graafland

Amerikaanse werkende klasse is toleranter dan verwacht en heeft geen tijd voor onderlinge haat

‘Ik laat me als zoon van een Turkse socialistische gastarbeider door jullie niet in de radicaal-rechtse hoek zetten’, schrijft Kaan Özgök (@verweesdlinks) op X. ‘Jullie verbinden je met Joden hatende islamisten, verspreiden genderideologie en teisteren belastingbetalende Nederlanders!’ ‘Een onbeheerste draad voor mijn doen’, schrijft hij over zijn tweet. Waar hij vooral...

SypWynia 4-5-24

‘Nieuwe wet verslechtert pensioenen en is verdienmodel voor de financiële sector’

De komende jaren wordt het Nederlandse pensioenstelsel drastisch veranderd, zonder dat de ongeveer 10 miljoen deelnemers van de pensioenfondsen daar iets over te zeggen hebben gehad. Wilma Schrover, directeur van seniorenvereniging KBO-Brabant trekt aan de noodrem. ‘Onze pensioenfondsen worden gesplitst in evenveel potjes als mensen. Dat wordt niet alleen een chaos,...

EduardBomhoff 4-5-24

Uit afkeer van kernenergie wil het Planbureau voor de Leefomgeving de bossen in Finland en Zweden opofferen

Nieuw plan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): we kappen 15 miljoen kubieke meter hout in de Finse bossen. Grote schepen brengen dat  hout naar Rotterdam; binnenschepen vervoeren het verder naar elektriciteitscentrales overal in Nederland. We verbranden dat hout in de centrales, produceren elektriciteit en vangen een deel op van...

zwaaien

Collaboratiearchief uit de oorlog moet volledig openbaar worden: het is ook het archief van de slachtoffers

De Tweede Wereldoorlog is nog lang geen voltooid verleden tijd. De Dodenherdenking wordt aangegrepen om politieke actualiteiten aan de kaak te stellen, zoals nu rond Gaza. Discussie is er ook over de oorlogsarchieven. Het grootste daarvan is het CABR-archief, met de strafdossiers van collaborateurs. Vanaf 2025 zal dit belangrijke archief eindelijk...

kadt

Huizinga-intellectuelen past zelfkritiek, geen gezeur over de slechte smaak van het volk

Er wordt veel geklaagd over de teloorgang van van-alles-en-nog-wat en over onze democratie die in haar voortbestaan zou worden bedreigd. Maar enig zelfinzicht en zelfkritiek is bij deze moderne jeremia’s ver te zoeken. Toen ik in de jaren tachtig in Utrecht geschiedenis studeerde, was Johan Huizinga (1872-1945) mijn grote voorbeeld. Niet...

WW1303 (1)

Wie is wie bij Wynia’s Week?

Wynia’s Week bestaat nu ruim 5 jaar. Natuurlijk dankzij de donateurs, die het mogelijk maken dat er een voortdurende stroom artikelen, video’s en podcasts verschijnen. Maar uiteraard evenzeer dank zij de tientallen auteurs en andere medewerkers. Velen van hen zijn bekend bij lezers, kijkers en luisteraars, maar anderen minder of niet....

GerritKreffer 4-5-24

Ontbreken van gegevens over de derde generatie migranten schaadt beeldvorming van Nederlanders en migranten

Auteurs: Gerrit Kreffer* en Feike Reitsma Het CBS heeft in 2016 voor het laatst onderzoek gedaan naar de derde generatie personen met een migratieachtergrond. Anders dan in Vlaanderen is de derde generatie sindsdien uit CBS-publicaties verdwenen. De auteurs maken duidelijk dat problemen niet verdwijnen door geen onderzoek meer te doen. Bij...

Tamminga

Pensioenfondsen moeten geen pinautomaat van de overheid worden maar de deelnemers op één zetten

Het is 1983. Nederland zit diep in een economische crisis, de staatskas is leeg en de Amsterdamse ‘bouwwethouder’ Jan Schaefer heeft bedacht dat het overheidspensioenfonds ABP een geschikte geldschieter is voor duizenden nieuwe woningen in de Venserpolder. Het mes snijdt aan alle kanten: meer woningen, meer werkloze bouwvakkers aan de slag,...

MarkElchardus 4-5-24

Mark Elchardus: We moeten onze grenzen veel beter gaan bewaken

De Vlaamse socioloog Mark Elchardus komt met een nieuw boek: ‘Over grenzen’. Daarin breekt hij een lans voor het belang van grenzen. Landsgrenzen, maar net zo goed ideologische breuklijnen, en het begrip daarvoor. ‘De EU kan alleen overleven als ze zich een stuk terughoudender gaat opstellen. Willen de Polen niet weten...

rijst

Met zijn spookverhalen heeft Greenpeace zich gediskwalificeerd voor het debat over genetische modificatie  

Onafhankelijke rechtspraak is een van de pijlers van de democratie. Dat zeg ik nadrukkelijk drie of vier keer tegen mezelf, iedere keer dat rechters weer eens een beslissing nemen die kant noch wal raakt en potentieel enorme schade aan mens en maatschappij aanricht. In Nederland hebben we daar de Raad van...

ww0105

Nederland kan een veel strenger asielbeleid voeren zonder voor EU-sancties te hoeven vrezen

Geert Wilders heeft in Nederland nog nooit enige echte regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Dus wat er zal gebeuren als hij of een geestverwant aan de knoppen zit, kun je niet weten. Maar hij heeft zijn verleden natuurlijk niet mee, zoals Bart Jan Spruyt uitlegde. Veel commentatoren gaan er daarom van uit dat als de PVV...