Week 26 - 2023

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie gaan in tegen hun eigen kiezers: die willen wél minder asielzoekers

Intro WW 1-7-23

MIGRATIE Zelfs de kiezers van D66 en ChristenUnie willen minder asielzoekers, maar hun partijen weigeren daar werk van te maken, constateert Nick Ottens | WETENSCHAP ‘Meer geld voor onderzoek’  is vaak een vrijwel kansloze investering, omdat Nederland veel kleiner is dan de wereld, betoogt Arnout Jaspers| ONDERWIJS Harm Beertema is ontzet: de eerste minister van Onderwijs die de onbeperkte macht van de bestuurders wilde inperken, is door hen ten val gebracht | ZORGPLUS Publiceer boetes voor zorgverzekeraars bij wanprestatie en vergelijk de zorgkwaliteit tussen regio’s, adviseert Eduard Bomhoff | OLIE Menno Tamminga las het boek van Marcel Metze over Shell: Een staat op zichzelf en alleen maar écht bang voor zijn aandeelhouders | UITSTOOT De Europese Klimaatraad toont zich een lakei van de zittende EU-macht, schrijft Jacques Hagoort |

Wynia’s Week verschijnt 104 keer per jaar met even onafhankelijke als broodnodige berichtgeving. De donateurs maken dat mogelijk. Doet u mee? Hartelijk dank!
NickOttens 1-7-23

Coalitiepartijen bruskeren de eigen kiezers door het slappe asielbeleid niet aan te scherpen

De verwachte asielinstroom naar Nederland is hoger dan ooit. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat negen op de tien Nederlanders wil dat die instroom wordt teruggebracht. Onder de grote partijen is alleen de aanhang van GroenLinks tegen. Zelfs kiezers van D66 en ChristenUnie willen in grote meerderheid dat er minder asielzoekers...

ArnoutJaspers 1-7-23

‘Meer geld voor onderzoek’  is vaak kansloze investering, omdat NL zoveel kleiner is dan de wereld

Afgelopen week moest klimaatminister Rob Jetten in de Tweede Kamer met de billen bloot, toen hij toegaf dat zijn 28 miljard euro kostende klimaatpakket de temperatuurstijging van de aarde met 0,000036 graden ging dempen. Deze absurde kosten-baten verhouding moet je eerlijkheidshalve wel in perspectief zetten. Als je alleen kijkt welk verschil...

HarmBeertema 1-7-23

‘Onderwijsbestuurders die vreesden voor hun macht brachten met hulp van de media minister Wiersma ten val’

door Harm Beertema* Voorzitter, Sta me toe dat ik een paar woorden wijd aan de val van onze minister voor primair – en voortgezet onderwijs. Een unieke gebeurtenis, althans ik kan me niet herinneren dat een minister moest terugtreden wegens het soort grensoverschrijdend gedrag waar deze minister van werd beticht: schreeuwen,...

EduardBomhoff 1-7-23

Laat in elke regio één zorgverzekeraar afspraken maken, publiceer boetes en vergelijk de zorgkwaliteit

Toen ik in 2002 minister van Volksgezondheid werd, stond de schets van de nieuwe zorgwet al in het regeerakkoord van Balkenende-I. De uiteindelijke wet, in 2006 bekwaam door het parlement geloodst door mijn ervaren buurman in de Trêveszaal, Hans Hoogervorst, had één ijzersterk pluspunt: het verbod voor verzekeraars om al eerder...

MennoTamminga 1-7-23

Shell is een staat op zichzelf en alleen maar écht bang voor de aandeelhouders

Op 14 mei 1940 staat directeur Jim de Booy van Koninklijke Olie op de kade in Scheveningen. Het is zijn laatste kans om met belangrijke bedrijfsdocumenten de overtocht naar Engeland te maken voordat Duitse troepen de kust bereiken. Met een bevel van de Marine vordert hij de vissersboot Alida. De bemanning...

JacquesHagoort 1-7-23

Europese Klimaatraad toont zich een lakei van de zittende EU-macht

De Europese Wetenschappelijke Adviesraad inzake Klimaatverandering (hierna Klimaatraad) heeft onlangs (15 juni 2023) een ‘zwaarwichtig’ advies uitgebracht aan de Europese Commissie over het klimaatdoel in 2040. In de in 2021 ingevoerde Europese Klimaatwet liggen de uitstootdoelen voor 2030 en 2050 vast maar voor 2040 is alles nog open. Zoals bekend moet...

IMG-20230626-WA0003 (002) Meme Kapot 1 beschuldigd

‘De integriteitsindustrie deugt zelf niet’. Michiel de Vries over zijn onthullende boek ‘Kapot’.

Het overkomt steeds meer mensen, zowel bekende als volstrekt onbekende Nederlanders. Opeens worden ze beschuldigd van grensoverschrijdend of niet-integer gedrag. Vaak is de beschuldiging uiterst vaag of wordt helemaal niets meegedeeld. Er volgt een onderzoek door een extern bureau en menigmaal leidt dit tot ontslag van de beschuldigde. De aanklachten tegen...

anbo

Het nieuwe pensioenstelsel is niet gunstig voor de deelnemers, maar wel voor De Nederlandsche Bank en de pensioenfondsen

Als je in het kort de kern van het nieuwe door ons parlement goedgekeurde pensioenstelsel zou willen omschrijven, dan kom je tot het volgende. Het pensioen is niet langer een belofte over de hoogte van de pensioenuitkering, zoals in het huidige stelsel. In plaats daarvan wordt het (toekomstige) pensioen afhankelijk van...

dijksgraaff

Met de nadering van 1 juli is bij ‘de zwarte gemeenschap’ elke zelfkritiek verdwenen

Hebben Jamel L., Delano G., Moreno B. en Giërmo B. televisie in hun cel? Dan kunnen ze straks de koninklijke spijtbetuiging zien, en voelen dat hun eindelijk recht is gedaan. Eerstgenoemde wordt verdacht van het doodsteken van een medewerkster van Albert Heijn in het hart van Den Haag. De overige drie...

WWbanner #luikjes

Hypocrisie en humor gaan op Twitter hand in hand

Wie thuis is op Twitter, weet dat het medium te beschouwen is als een soort van mondiale dorpskroeg. Mensen uit alle lagen van de samenleving komen samen om te praten, te discussiëren en informatie uit te wisselen. Een verrijking voor alle deelnemers, zo zou je kunnen stellen. Maar omdat de boodschappen...

koning

Overheid vertelt de burgers sprookjes en laat ze daar ook nog dik voor betalen

De overheid wil nepnieuws bestrijden, maar verspreidt zelf nepnieuws. De Amerikaanse wetenschapper Tim Searchinger liet onlangs in de Tweede Kamer geen spaan heel van ons door de overheid duurzaam verklaarde biomassabeleid. Eind 2021 vernamen we op de Klimaattop in Glasgow een officiële stop op publieke fossiele investeringen, maar een half jaar...

forum

Het ‘Burgerforum Klimaat’ van RutteVier gaat gelukkig mislukken

Als het aan het kabinet ligt komt er volgend jaar een Nationaal Burgerforum Klimaat. Een verzameling van 175 door het lot aangewezen Nederlanders die de politiek moet adviseren over duurzame consumptie, circulariteit en reizen. De verantwoordelijke ministers Jetten en Bruins Slot vinden hun plan helemaal geweldig en geven zichzelf in hun...

kok

Geen landbouwakkoord? Hoe erg is dat? Het poldermodel heeft zijn tijd gehad.

Polder. Grazige weiden. Koeien. Hoe Nederlands wil je het hebben? En dan weten uitgerekend de polderaars bij uitstek, de boeren- en landbouworganisatie LTO, hun voorman Sjaak van der Tak (CDA) en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema (ChristenUnie), geen landbouwakkoord te sluiten. Verbazingwekkend? Nee, volstrekt logisch. In de geschiedenis...

WW Jaspers 24 juni 2023

Jetten is opgeleid in het praatjesvak bestuurskunde, dat merk je aan zijn absurde berekeningen over klimaatschade

We worden geacht te geloven dat de astronomische kosten van het stikstof- en klimaatbeleid in het niet vallen bij de schade die optreedt als we dat beleid achterwege laten. D66-klimaatminister Rob Jetten beweert dat zijn klimaatpakket ons tot 2050 maar liefst 173 miljard euro schade gaat besparen. Een koopje dus, de...

smith

Wat Wopke Hoekstra kan leren van Adam Smith: Versterk defensie, stop ontwikkelingshulp en durf verdragen op te zeggen

Door Edwin van de Haar* Het cliché wil dat het Nederlands buitenlands beleid heen en weer geslingerd wordt tussen de belangen van de koopman en de diep-verankerde overtuiging van de dominee dat het noodzakelijk is om anderen de weg te wijzen naar moreel juiste opvattingen en daden. Dat is inderdaad niet...