DOSSIER IMMIGRATIE Alles over het stiekem wegstoppen van de grootste kwestie van Nederland

multi

Als er iets is dat Nederland de afgelopen halve eeuw veranderd heeft, dan is dat de aanhoudende, grootscheepse immigratie uit vaak verre buitenlanden. De toestroom van miljoenen mensen naar het kleine Nederland is sinds een jaar of tien zelfs vrijwel de enige bron van bevolkingsgroei. En die bevolkingsgroei is aanzienlijk.

Van tijd tot tijd is er even opwinding over. Omdat er onverwacht snel 18 miljoen mensen in Nederland blijken te wonen. Omdat een recordinstroom van asielzoekers blijvend zou kunnen zijn – of erger. Omdat er wel meer mensen naar Nederland komen, maar er steeds minder huizen worden gebouwd. Omdat beweerd wordt dat immigratie nodig is tegen de vergrijzing en voor het oplossen van het personeelstekort, terwijl asielzoekers jaren na binnenkomst meestal nog steeds werkloos zijn.

Er hangt een doem rond bevolkingsbeleid in het algemeen en immigratie in het bijzonder. Er zijn wel advies- en lobbygroepen die voor meer immigratie pleiten, maar er zijn nauwelijks politici die open en bloot voor het belang van de bestaande inwoners pleiten. Als die er wel zijn, dan worden ze buitengesloten en als ‘fout’ neergezet. Vervolgens houden andere politici, maar ook wetenschappers en media, hun mond, want het laatste wat ze willen is ‘foute’ politici ‘in de kaart spelen’.

Niet willen weten

Jan van de Beek, een knappe rekenaar èn antropoloog, promoveerde in 2010 op de tegenwerking van het onderzoek naar het economisch nut (of niet) van de immigratie naar Nederland in de voorgaande halve eeuw. Dat onderzoek bestond bijna niet en wie er aan begonnen was werd weggewerkt. Sterker nog: Van de Beek werd zelf ook gehoond en gemarginaliseerd, want ook zijn onderzoek naar niet-willen-weten werd tegengewerkt binnen zijn universiteit.

Vorig jaar rondde Jan van de Beek samen met onder meer Hans Roodenburg een onderzoek af naar de ontwikkeling van de actuele immigratie naar Nederland – en de gevolgen daarvan. Hans Roodenburg vermelden we hier ook met ere, omdat hij onderzoek van het Centraal Planbureau – waar hij werkte – leidde dat in 2003 ruwweg constateerde dat met name de immigratie van niet-westerse allochtonen per persoon gemiddeld enkele tonnen had gekost en dat arbeidsimmigratie door mensen die ondergemiddeld verdienen een kostbare affaire is voor verzorgingsstaat Nederland.

Syp Wynia borduurde in 2009 door op het onderzoek van Roodenburg c.s, en kwam tot de slotsom dat de niet-westerse immigratie op dat moment Nederland netto 12 miljard euro per jaar kostte en over de voorgaande 40 jaar meer dan 200 miljard.

Niettemin blijven wetenschappers, media en politici onverbeterlijk – maar volledig factfree – het nepnieuws verspreiden dat de grootscheepse immigratie naar Nederland broodnodig is, niet tegen te houden is, onbespreekbaar is, een dure plicht of een kwestie van beschaving is, waarop iedereen die daar vragen bij heeft als rechts-populist (of erger) dan wel als domoor wordt geëtiketteerd.

En dat terwijl de mensen die erg voor (meer) immigratie zijn doorgaans ook erg voor de natuur zijn, maar zich nooit geroepen voelen uit te leggen hoe die twee zaken met elkaar verenigd kunnen worden (anders dan door stiekem te suggereren dat het opgelost kan worden door boeren van hun land te halen, er huizen op te bouwen en wat er overschiet tot natuur te maken).

Opmerkelijk: we mogen het in Nederland niet alleen niet meer hebben over de bevolking en waarom die zo groeit, maar ook de inrichting van Nederland is zo een soort staatsgeheim geworden.

Daarom dit dossier

In Wynia’s Week schrikken we niet nu pas van de omvang, de aard en de gevolgen van de aanhoudend massale en nagenoeg ongeregelde menselijke toestroom naar Nederland. Diverse gekwalificeerde auteurs – onder wie Van de Beek, Roodenburg en Wynia – hebben zich de afgelopen jaren in tientallen artikelen over Nederland Immigratieland gebogen.

Hieronder treft u de belangrijkste van die artikelen aan. De komende tijd zullen we dit DOSSIER IMMIGRATIE van tijd tot tijd verversen. Zodat de pogingen om de kennis over Nederland Immigratieland weg te stoppen niet langer zullen slagen. Nooit zal meer iemand straffeloos kunnen beweren dat asielzoekers nodig zijn tegen de vergrijzing en dat de ongeschoolde immigratie uit niet-westerse landen voor Nederland een broodnodige verrijking is.

Wynia’s Week is er 104 keer per jaar. De betalende lezers maken dat mogelijk. Doet u ook mee? Hartelijk dank!

DOSSIER IMMIGRATIE

Artikelen over bevolkingsontwikkeling in Nederland, verschenen in Wynia’s Week

Sebastien Valkenberg, Een vol land is een ondemocratisch land, 29 oktober 2022.

Harrie Verbon, Het kabinet schuift de asielcrisis door naar gemeenten, maar moet die in Brussel zien op te lossen, 26 oktober 2022.

Syp Wynia, Jan Latten: de asielstroom naar Nederland gaat verder groeien, 28 september 2022.

Hans Roodenburg, Leo Lucassen verspreidt onwetenschappelijke migratiepropaganda, 10 september 2022.

Nick Ottens Hoezo kan een asielstop niet? Deze 13 ingrepen kunnen wel 7 september 2022

Harrie Verbon Lukt minder asielzoekers niet? Minder statushouders kan wel. 3 september 2022

Kleis Jager Heel gewoon in Frankrijk: asielzoekers op straat. 3 september 2022

Nick Ottens De Nederlandse bevolking groeit als kool door immigratie. 17 augustus 1922

Coen de Jong 30 juli 2022 In het immigratiedebat domineert vaak gespeelde verontwaardiging

Hans Roodenburg Gaat deze staatscommissie echt de bevolkingsgroei aanpakken? 13 juli 2022

Arie Graafland Er staat een cordon sanitaire rond de migratiewetenschap 6 juli 2022

Hans Roodenburg Haagse dwang is het nieuwe normaal, nu ook met de asielopvang 18 juni

Nick Ottens Meer immigratie helpt niet, lonend werk wel 15 juni 2022

Nick Ottens, Waarom is Nederland zo aantrekkelijk voor asielzoekers? 25 mei

Harrie Verbon, Een kwart van Nederland heeft een migratie-achtergrond. Hoe noemen we dat als het geen omvolking is? 15 mei 2022

Hans Roodenburg Arbeidsmigranten zijn goed voor de werkgevers, maar slecht voor ons land 14 mei 2022

Hans Roodenburg, RutteVier grijpt weer naar dwang, nu voor onderdak asielzoekers, 27 april 2022

Hans Roodenburg Arbeidsmigratie uit Afrika en het Midden-Oosten is een slecht idee 22 januari 2022

Hans Roodenburg RutteVier had door kunnen pakken met immigratie maar doet het niet. 18 december 2021

Hans Roodenburg Meer immigratie, meer asielaanvragen, het schuurt en het kraakt 3 november 2021

Hans Roodenburg Maak immigratie nu eindelijk eens beheersbaar 29 september 2021

Hans Roodenburg, Laat deze kabinetsformatie het moment voor een great reset van het immigratiebeleid zijn. 2 juni 2021

Hans Roodenburg, Immigratie helpt niet tegen vergrijzing. Of wilt u een half miljard Nederlanders? 13 maart 2021

Jan van de Beek Immigratie kost Nederland veel geld, maar de autoriteiten kijken liever weg 3 maart 2021

Arnout Jaspers, Taboe in het kwadraat: bevolkingsgroei is vooral een zwart-Afrikaans probleem 14 november 2020

Jan van de Beek, Wat wil Nederland, vol of groen? 29 juni 2019